Search Results

Vaviyen Anahtar Tesisatı

Vaviyen Anahtar Tesisatı Çoklu grup panoların aydınlatmasında vaviyen anahtar tesisatı kullanılır. Bu tesisatta kullanılan bütün araç ve gereçler sıva üstüdür. Her bir panonun içine uygun bir yere, genellikle panonun tavan kısmına lambalar konur, vaviyen anahtarlar ise ilk panonun kapağına veya panonun yanına ve en son panonun uygun bir yerine monte edilir.

Vaviyen Anahtar Tesisat

Vaviyen Anahtar Tesisat oklu grup panolar n ayd nlatmas nda vaviyen anahtar tesisat kullan l r. Bu tesisatta kullan lan b t n ara ve gere ler s va st d r. Her bir panonun i ine uygun bir yere, genellikle panonun tavan k sm na lambalar konur, vaviyen anahtarlar ise ilk panonun kapa na […]