Elektro Teknolji Elektrik Elektronik Teknolojileri Bilgi Belge Paylaşım Portalı

Search Results

Transformatörlerde Kaçak Akıların Tanımı

… fazla olursa, faydalı akı da o kadar azalma olur. Bunun

sonucunda ikinci devre sargılarında sipir başına indüklenen gerilim, primer sargılarında sipir

başına indüklenen gerilimden küçük olur. Böylece sekonder sargılarda indüklenen gerilim

azalır.

Transformatörler le ilgili Problemler ve çözümleri

… ise 110 volt olduğuna göre;

a) Dönüştürme oranını

b) Sekonder sipir sayısını

c) Sipir başına indüklenen gerilimi hesaplayınız.

Çözüm:

a) a = U1 / U2 = 220 /110 = 2 a = 2

b) a = N1 / N2 Þ N2 = N1 / a = 500 / 2 = 250 Sipir

veya

U1 / U2 = N1 / N2 Þ U1. N2 = N1.U2 Þ N2 = N1. U2 / U1

N2 = 500. 110 / 220 = 250 N2 = 250 sipir.

c) Us = U1 / N1 = 220 / 500 = 0,44 V / Sipir

veya Us = U2 / N2 = 110 / 250 = 0,44 V / Sipir

· Problem–3

Bir transformatörün …

Bir fazlı transformatörlerde indüklenen E.M.K

… Volt (Primer gerilimi)

U2 = 4,44. f. Æmax. N2. 10(-8) Volt (Sekonder gerilimi) bulunur.

Sipir başına indüklenen gerilim ise:

US = U1 / N1 veya Us = U2 / N2 (volt / sipir) dir.