Elektro Teknolji Elektrik Elektronik Teknolojileri Bilgi Belge Paylaşım Portalı

s7200 plc ler için ppi kablo yapımı en kolay yöntemi bu

s7200 plc ler için ppi kablo yapımı en kolay yöntemi bu.

siemens S7200 serisi plc ler rs485 üzerinden haberleşerek bilgisayar üzerinden programlanabilirler.

Bunun için bir usb to rs485 dönüştürücü almamız lazım. buradan temin edebilirsiniz.

http://www.direnc.net/USB-TO-RS485-CONVERTER-DAC23,PR-6555.html

Bilgisayarınıza tanıttıktan sonra bilgisayarda seri port olarak gözükür. Com1,com2 …vb şeklinde

s7200 plclerde 3 nolu pin A+ rs485 dönüştürücünün RX ucuna,  7 nolu uc A- ucu TX ucuna bağlanır.

Not: iletişim gerçekleşmez ise yanlış bağlamışsınızdır. iki ucu yer değiştirin.

s7200 leri programlayan MicroWin programında iletişim olarak seri port seçilir. rs485 in tanıtıldığı com 1 , com 2… vb hangisi ise o seçilir.

artık bu bağlantı üzerinden plc cihazını programlayabilirsiniz.

piyasada bu ppi kablosu 100-200 euro civarı iken bu rs485 dönüştürücüler. 10-27 tl arasında satılmakta.

herkese hayırlı olsun. www.plcotomasyon.com

TS ve VDE standardı kablolarda kullanılan tarifler ve açıklamaları

AÇIKLAMA
TS 212
VDE0271
Sabit tesislerde kullanılan ağır işletme şartlarına dayanıklı kablo
Y
N
Alüminyum iletken
A
A
PVC bazında termo plastik yalıtkan veya kılıf
V
Y
Yarı iletken malzemeden yapılmış kılıf veya sargı
U
H
Siper
S
S
Her damar üzerinde siper
SH
SE
Konsantrik iletken
M
C
Polietilen
E
2Y
Çapraz bağlı polietilen
E3
2X
Galvanizli yassı çelik tellerden yapılmış zırh
Ş
F
Galvanizli yuvarlak çelik tellerden yapılmış zırh
O
R
Çelik tutucu şerit
Ç
Gb
Daire kesmesi
s
s
Sıkıştırılmış iletken
ş
v
Çok telli iletken
ç
r m
Alev geciktirici
vk
u
Sıcağa ve korozyona dayanıklı
t
W
Korozyona dayanıklı
k
k

Kablo Sembolleri ve Anlamları (Harmonize Sistemde)

Meydana gelen rumuz anlaşmazlıklarına son vermek için iletkenler uluslararası alanda harmonize edilmiştir. Kablolardaki sembol (rumuzların) açıklamaları

Harmonize edilmiş kablo bölüm rumuz ve anlamları
Harmonize sistemde semboller ve açıklamaları
Kablo sembol sırası
1 2 3 4 5
- 6 7
x 8
Tip (1)
H
Harmonize Tip
A
Ulusal Tip
Anma Gerilimi (2)
O1
100/100 V
O3
300/300 V
O5
300/500 V
O7
450/750 V
1
0,6/1 KV
Yalıtkan Malzemesi (3)
V
PVC (polivinil klorür)
V2
PVC (+90° C)
V3
B
PVC düşük sıcaklıkta çalışabilen
Etilen propilen kauçuk
PE (Polietilen)
XLPE (Çapraz bağlı polietilen)
E
X
R
Doğal ve/veya sentetik kauçuk
S
Silikon kauçuk
Kılıf Malzemesi (4)
9
V
PVC (polivinil klorür)
V2
PVC (+90° C)
V3
PVC düşük sıcaklıkta çalışabilen
V5
PVC yağa dayanıklı
Q
Poliüretan
J
Cam elyaflı fiber örgü
R
Doğal ve/veya sentetik kauçuk
N
Polikloropren kauçuk (PCP)
S
Silikon kauçuk
T
Tekstil örgü
Özel Konstrüksiyon (5)
C4
Bakır örgü ekran
H
Damarları ayrılabilen yassı kablo
H2
Damarları ayrılmayan yassı kablo
H6
Damarları ayrılmayan yassı kablo-vinçler için
H8
Spiral kablo
İletken Tipi (6) 7
x 8
U
Tekli iletken
R
Çoklu iletken
K
Sabit tesis için ince çok telli iletken
F
Fleksibl ince çok telli iletken (bükülgen)
H
Çok ince çok telli iletken
10
D
İnce çok telli iletken (kaynak kablosu)
E
Çok ince telli iletken (kaynak kablosu)
Y
Burulu iletken demedi
Damar Sayısı (7)
Koruyucu İletken
G
Sarı yeşil koruyucu iletkensiz
X
Sarı yeşil koruyucu iletkenli
İletken Kesiti (8)

Kaplolarda Yalıtkan Cinsleri ve Özellikleri

Günümüzde termoplastik yalıtkanlı kablolar kullanılmaktadır. Termoplastik yalıtkanlar PVC ve polietilen (PE)’dir. Saf PVC çok sert ve kırılgan olup ısı karşısında kararsız yapı gösterir. Soğukta darbelere karşı hassas bir malzemedir. PVC içine yumuşatıcı yağlar, stabilizatörler ve dolgu maddeleri karıştırılarak kablo yalıtkanı olarak kullanılır hâle getirilir. Böylece esnek olması sağlanır ve kırılganlığı giderilir. Kablonun soğuk ortamlarda kullanılması mümkün olur. Kalsit ve kaolin gibi dolgu malzemeleri PVC’ye işlenirlik ve sıcağa dayanım özelliği kazandırır.
Polietilen, saf olarak kullanılabilen karbon ve hidrojen bileşiği parafin sınıfında bir malzemedir. Bazı tekniklerle işlenerek değişik özellikte polietilen yalıtkanlar elde edilir. Yüksek basınç tekniği ile alçak yoğunluk polietileni (LDPE), alçak basınç tekniği ile yüksek yoğunluk polietileni (HDPE) yoğun molekül dokusu nedeniyle su geçirmezlik ve mekanik sağlamlık özelliğine sahip olup YG kablolarında kullanılır. Liflere benzeyen polietilen molekül zincirleri özel metodlarla birbirine bağlanarak XLPE yalıtkanı elde edilir.
Son yıllarda lineer düşük yoğunluklu polietilen (linear low density polyethlene LDPE) geliştirilmiştir. Bu kablolar haberleşme ve YG’de kullanılır. Aşağıda kablolarda kullanılan yalıtkan cinsleri verilmiştir.
1. Protodur
Alçak ve orta gerilim kablolarında kullanılan polivinil-klorid (PVC) bazlı özel bir termoplastik yalıtkan maddedir. Termoplastik yalıtkanlar, belirli bir sıcaklık aralığında tekrarlanabilir olarak soğuma ile sertleşen ve ısınma ile yumuşayan, yumuşadığında dış etki olmaksızın şekil değiştirmeyen ve yalıtkanlık özelliğini koruyan plastiklerdir.
2. Protothen-x
Yüksek yalıtım özelliğine sahip saf polietilenin çeşitli yöntemler uygulanarak çapraz bağlanmasıyla elde edilen mekanik özellikleri geliştirilmiş termoset yalıtkan malzemelerdir. Termoset yalıtkanlar yüksek sıcaklıklarda erimez ve deforme olmaz.
3. Protolon(EPR)
Etilen-propilen dien monomer kauçuk (EPDM)’tan imal edilmiş ozona, oksijene, havaya ve ışığa dayanıklı düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyan, sıcaklıkla şekil değiştirmeyen yüksek yalıtım özelliği gösteren çapraz bağlı elastomer tip yalıtkandır. Alçak ve orta gerilimlerde kullanılan bu yalıtkanlar koronadan etkilenmez.
4. Protofirm
Kloropren bazlı bir elastomer yalıtkandır. Kablolarda dış kılıf olarak kullanılan bu yalıtkan yüksek mekanik ve elektriksel değerlere sahiptir. Protofirm, ozona kimyevi ve mekanik etkilere, yağ ve aleve karşı dayanıklı yumuşak bir yalıtkan malzemedir.

Kablo ve İletkenlerin Yapı Elemanları Hakkında Bilgi

Kablo yapımında kullanılan elemanların neler olduğunun bilinmesi gerekir. Kablo ve iletkenlerin yapı elemanları tanım ve görevleri
Kablo ve iletkenlerin yapı elemanları :
Damar:
Core:
Kablonun yalıtılmış olan iletkenidir.
İletken:
Conductor:
Elektrik enerjisini ileten tel veya tel demetidir.
Yalıtkan kılıf:
Insulating sheath:
Damar iletkenini yalıtan bir kılıftır.
Ayırıcı kılıf:
Seperating sheath:
Üst üste gelen ayrı metaller arasına konulan yalıtkan kılıftır.
Dış kılıf:
Outer sheath:
Kabloyu dış etkenlerden koruyan ve kablonun en dışında bulunan kılıftır.
Zırh:
Armour:
Kabloyu mekanik etkilerden koruyan yassı veya yuvarlak tellerle yapılmış örgü veya sargıdır.
Ortak kılıf:
Filling:
Çok damarlı kablolarda damar demetini içine alan ve damar demetine istenilen çevre biçimini vermeye yarayan kılıftır.

Kablo ve iletkenlerin yapı elemanları şunlardır:
Yarı iletken siper:
Semi-conductive layers:
Damar iletkeni ile yalıtkan kılıf arasında ve yalıtkan kılıfın üzerine gelen yarı iletken maddeden yapılmış bir tabakadır.
Sıkıştırılmış iletken:
Compacted conductor:
Tellerin arasındaki boşlukların azaltılarak iletken çapının ve kesitinin geometrik boyutlarını küçültmek için sıkıştırılmış olan çok telli burulmuş bir iletkendir.
Konsantrik iletken:
Concentric conductor:
Bir damarlı, kablolarda yalıtkan kılıfın (gerektiğinde yarı iletken siperin) çok damarlı kablolarda genel olarak ortak kılıfın üzerine gelen bakır tel veya bakır şeritlerin oluşturduğu, kablo boyunca helisel biçimli bir sargıdır.
Kılıf:
Sheath:
İletkeni elektriksel, mekanik ve kimyasal bakımdan korumak ve yalıtmak için kullanılan iletken damar ve damar gruplarını içine alan kaplamadır.
Çok damarlı kablo:
Multi-core cable:
Çok damarlı kablo, damar sayısı birden çok olan kablodur.
Kör damar:
Blind core:
Çok damarlı kablolarda damarlar arası boşlukları doldurmak ve kabloya uygun bir biçim verilmesini kolaylaştırmak için kullanılan yalıtkan malzemeden yapılmış iletkensiz damardır.
Metal siper:
Metallic screen:
Metal siper, her damarın veya ortak kılıfın üzerine gelen bakır tel veya şeritten yapılmış bir sargıdır.
Tutucu sargı:
Helix tape:
Tutucu sargı, metal siperin veya zırhın üzerinde bulunan ve bunların dağılmasını önleyen bakır veya galvaniz çelik şeritlerle ya da plastik şeritlerle yapılmış sargı veya sargılardır.
Kablo bakır ve alüminyum iletkenleri
- TS:Türk standartları
- IEC: International electrotechnical commission (Uluslar arası elektroteknik komisyonu)
- VDE: Alman standartları
- BS: British standards (İngiliz standartları)
Standartları tarafından belirtilen esaslara göre tek telli, çok telli, ince çok telli, çok telli sıkıştırılmış dairesel ve çok telli sıkıştırılmış sektör (damar iletkeni kesidi daire kesmesi biçimli olan kablo) formunda imal edilir.
Bakır iletkenler olarak som elektrolitik (sert) bakır tel 1-4 mm çapları arasında TS-2 standardına göre üretilmektedir. Tavlanmış elektrolitik bakır teller (yumuşak) 0,15-4 mm çapları arasında TS-18 standartlarına göre üretilir. Kablo üretiminde kullanılacak olan iletkenler (örgülü) 0,5-630 mm² kesit aralığında TS- 6570 ve IEC 60228 standartlarına göre üretili

Enerji Kablosu nedir Tanımı

Elektrik enerjisini ileten, iki elektrik cihazını birbirine elektriksel olarak bağlayan elektriksel olarak yalıtılmış bir veya daha fazla damardan meydana gelen elektrik malzemesine enerji kablosu denir. Kablo iletkeni, tavlanmış çıplak yuvarlak elektrolitik bakır tellerden veya alüminyum tellerden burularak yapılır. 16 mm² ve daha büyük kesitlerdeki iletkenler sıkıştırılmış olmalıdır. İletken sayısına göre tek iletkenli ve çok iletkenli olarak imal edilir.
Kimyevi etkenlere karşı dayanıklılığı iyidir. Ayrıca su emmeyen ve geçirmeyen dış kılıf yalıtkanıyla her türlü ortam şartlarına büyük bir uyum sağlayabilmektedir.
Birçok ülke artan bir biçimde alüminyum iletkenli kabloların kullanımını benimsemiştir.

Yangın Alarm ve İhbar Sistemini Oluşturan Elemanlar

Bir yangın alarm sisteminde şu ekipmanlar bulunur:
Yangın alarm kontrol paneli: Yangın ihbar sisteminin kontrol merkezidir. Algılayıcılardan alınan elektriksel sinyaller burada işlenerek siren, telefon arayıcı, röle, ikaz ledleri gibi çıkış elemanlarına aktarılır.
Dedektörler: Isı, duman, alev gibi yangın unsurlarını algılayarak elektriksel sinyal olarak bilgileri panele aktaran sensör(algılayıcı)lerdir.
Yangın butonları: Yangının henüz başlangıç aşamasında veya yangın, patlama gibi ihtimalinin görüldüğü zaman alarmın çalıştırılabildiği butonlardır.
Sirenler: Yangın ihbar paneli yangın var bilgisini aldıktan sonra sirene çıkış verir. Yüksek ses şiddeti ile tehlikeyi haber verir.

Bunların haricinde sistemle entegre olarak çalışabilen yangın söndürme sistemleri ve panik anında çıkış yönlerini gösteren ışıklı yön levhaları yardımcı elemanlar olarak sınıflandırılabilir.

Yangın Alarm ve İhbar Sisteminin Gerekliliği

Yangının tanımı, aşamaları, çeşitleri ve tehlikeleri hakkında bilgilerden anlıyoruz ki yangın olayı gerçekleşmeye başladığı ya da gerçekleştiği andan itibaren saniyeler önem kazanmaktadır. En paha biçilemez değer olan insan hayatı yangın sırasında büyük riskler altındadır. Can kaybı olmayan yangınlarda bile yıllardır binbir emekler ile yapılan konutların, fabrikaların, okulların, hastanelerin bir kıvılcım ile yok olmasını görmek oldukça acı verici bir olaydır.
Yangına müdahalede ve yangın bulunan ortamda uzaklaşmada saniyelerin önem kazandığı anlarda “Yangın Algılama Ve İhbar Sistemleri ” devreye girer. Özellikle panik olayı gerçekleşme tehlikesi olan hastane, alışveriş, eğlence merkezleri, okul gibi binalarda yangın ve dumandan olmasa da çıkan kargaşa ve panikte ciddi yaralanmalar ve hayat kayıpları olabilmektedir.
İşte bu noktada devreye girecek olan ihbar sistemi oluşabilecek can ve mal kaybını önünün alınmasında oldukça hayati önem arz edecektir.

Yangın Alarm ve İhbar Sistemi(YAVİS)

Yangın ihbar sistemleri, binalarda meydana gelen veya gelebilecek olan yangınları henüz başlangıç aşamasında algılayarak gerekli tedbirleri almak, binada bulunanların tehlike başlangıcında güvenli bir ortama intikalini sağlamak üzere tesis edilen elektrik-elektronik tabanlı erken uyarı sistemleridir.
Teknik tanımı ile sistemde bulunan duman, ısı,alev dedektörleri ile algılama yaparak bilgileri elektriksel sinyale çeviren ve siren, telefon arayıcı gibi ihbar cihazlarını çalıştıran sistemdir.

Yangın Söndürme Prensipleri

1-Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırmak :Yangın başlangıcında ve yangın sırasında mümkün ise yanıcı madde ortadan kaldırılır ya da yangın bölümlere ayrılır ve söndürme gerçekleştirilir.
2-Isıyı Ortadan Kaldırmak : Her yanıcı maddenin, bir yanma ısısı olduğuna göre yanan maddeleri bu ısının altına kadar soğutmak, yangını söndürmek için iyi yöntemdir.