Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONU ARAMA
KONU ARAMA
Search Keyword var
Total 54 results found. Search for [ var ] with Google

Results 1 - 30 of 54
1. PTC lerin Kullanım alanları nelerdir.
(Elektrik Elektronik/Teknik Yazılar)
...i sıcaklıklar da kararlı bir şekilde çalışır. 0.1 ºC’ ye kadar duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektrik motorlarını fazla ısınmaya karşı korumak için tasarlanan ...

2. Transdüser ve Sensör Kavramı arasındaki fark
(Elektrik Elektronik/Teknik Yazılar)
...i fark  Günlük hayatımızda ısı, ışık, basınç ses gibi büyüklükler var olup bunların etkilerini duyu organlarımızla algılar, varlıklarından haberdar oluruz. Bu fizi...

3. DC Servomotorun Yapısı Nasıldır
(Elektrik Elektronik/Teknik Yazılar)
...u ve komut sinyallerine hemen cevap verebilmesi için düşük indüktanslı sargıları vardır. Fırçasız DC servomotorlar fırçasız DC motordan türetildiği için...

4. Servo Kontrol sistemlerinde Encoderler
(Elektrik Elektronik/Teknik Yazılar)
...iz) dizilmiş yarıklar kullnılır. Alttaki yarıkla üstteki yarık arasında ¼ kaçıklık vardır. Üstteki yarıktan gelen sinyale A, alltan gelen sinyale B kanalı denir. Mil dö...

5. PROTEUS programı ISIS ve ARES Konu Anlatımı
(Elektrik Elektronik/Proteus İSİS)
...llanıcıya PROTEUS 6.2 SP 5’in kurulacağı hedef klasörü değiştirme imkanı sunmaktadır. Varsayılan hedef klasör C:\Program Files\ Labcenter Elektronics\ Proteus 6 Professional&rsq...

6. Alternatörlerin Paralel Bağlanma Şartları
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...nda, yanan ışık ve dönen ışık gibi sakıncalarından dolayı pek kullanılmayan lamba bağlantıları da vardır. Bazı santrallerde senkronizasyon için otomatik senkronlama röleleri kullanılı...

7. Alternatörlerin Paralel Bağlama Sebepleri
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...el bağlanırlar. Gördüğünüz gibi paralel bağlantıyı gerektiren pek çok neden vardır. Ancak birtakım koşullar sağlanmadan paralel bağlantı gerçekleştirilemez. Ø ...

8. Senkron Makinelerin Eş Değer Devreleri
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
Senkron Makinelerin Eş Değer Devreleri Senkron makineler yuvarlak ve çıkık kutuplu yapıldıklarından vektör diyagramları ile eş değer devreleri bazı değişiklikler gösterir. Ayrıca senk

9. Senkron Makinelerde Frekans ve Hız Arasındaki İlişki
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
... olarak yapılmaktadır. Bu makinelerin güçlerini sınırlayan iki büyük faktör vardır; Ø Isınma Ø Rotor çevresel hızı Makineyi oluşturan her bir gerecin, b...

10. Alternatörlerin Uyartılması
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...; Serbest Uyartım Uyartım makinesi, ana makineden tamamen ayrıdır; arada yalnız elektriki bir bağlantı vardır. Serbest uyartımda enerji bir akümülatör bataryasından veya doğru akım dina...

11. Yuvarlak (Silindirik) Kutuplu Rotoru Olan Senkron Makineler
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
Yuvarlak (Silindirik) Kutuplu Rotoru Olan Senkron Makineler Yuvarlak (Silindirik) kutuplu senkron makineler, yüksek devirli türbinlerde (Buhar türbinlerinde) kullanılırlar. Genel olarak

12. Duran Endüvili Senkron Makinelerin Yapısı
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...ibi parçalar bulunmaktadır. l – Çıkık (Çıkıntılı) kutuplu rotor 2 – Yuvarlak (Silindirik) kutuplu rotor ...

13. Senkron Makinelerin Yapısı
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...ipte incelenir. Bunlar; Ø Çıkık kutuplu rotor içeren senkron makineler Ø Yuvarlak kutuplu rotor içeren senkron makineler ...

14. Santral Kumanda ve Güvenlik Devresi Sistemleri Nelerdir
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
... odalarında santrallerin bütün birimlerini ayrı ayrı kontrol ve kumanda edebilecek sistemler vardır. Genellikle duvar ve masa tipi panolarla ve monitörlerle donatılmışlardır. Enerji &uu...

15. Depresiyon Hidroelektrik Santralleri Nedir
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...rak elektrik üreten santrallerdir. Çalışma Prensibi: Sıcak bölgedeki uygun bir koy, duvarlar vasıtasıyla denizden ayrılır. Denizden ayrılarak oluşturulan göldeki su, sıcaklığın e...

...zır tutulur. Ülkemiz, gel-git enerjisi bakımından uygun değildir. Ancak dünyada uygulamaları vardır. Örneğin; Fransa'nın, Atlantik sahilinde (Resim 1.20) her biri 10 MW güc&uum...

17. Depo Tipi (Barajlı) Hidroelektrik Santrallerin Tanımı
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...bir yapay göl meydana getirilir ve burada su biriktirilir. Bu suyun belli bir potansiyel enerjisi vardır. Dolayısıyla, kurak geçen yıllarda bile bu tip hidroelektrik santrallerde elektrik ...

18. Dizel Santrallerin Bölümleri ve Görevleri
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...erekli yakıtın sağlandığı kısımdır. Ana ve günlük yakıt tankı olmak üzere iki adet tank vardır. Günlük yakıt deposuna gelen yakıt ana tanktan sağlanır. Pompalar ise yakıtın an...

19. Gaz Türbinli Santrallerde enerji Üretimi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...i ihtiyacını karşılamak için devreye çabuk girip çıkan santrallere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı gaz türbinli santraller karşılamaktadır. Buhar türbinli santrallere...

20. Nükleer Santrallerde enerji üretimi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...mektedir. 1 kg uranyum ile üretilen elektrik 16.6 ton taşkömürü ya da 11.1 ton (80 varil) petrolle üretilen elektriğe eş değerdir. Bir başka anlatımla 1 kg kömürden ...

21. Buhar türbinli santrallerde yakıt
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...ması gerekir. Çünkü buhar elde etmek için çok fazla suya ihtiyaç vardır. Örneğin; Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin saatteki su ihtiyacı 5.400 ton, ya...

22. Termik santrallerde üretilen elektrik
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...ml;nleri, biyogaz, nükleer yakıt gibi termik kaynakları kullanan çok sayıda termik santral vardır. Termik santrallerin, yakıtın ve mekanik enerji üreten makinenin cinsine göre &c...

23. Ülkemizde Elektrik Tüketimi Hakkında Genel Bilgi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...0’lere çıkmıştır. Buradan, tüketim toplumu olma yolunda hızla ilerlediğimiz sonucuna varabiliriz. YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMININ TÜKETİCİ GRUPLARA...

24. Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerjiler
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...e en önemlisi deniz dalga enerjisidir. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında deniz akıntıları varsa da, deniz trafiği bu enerjinin kullanılma olanağını sınırlandırmaktadır....

25. Jeotermal Enerjiden elektrik üretimi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...BD, Japonya, Yeni Zelanda, İtalya, Meksika, Rusya, İzlanda ve Türkiye'de termal bölgeler vardır. Termal bölgelerde çok miktarda kaynarca ve su buharının çıktığı yerler...

26. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretebilmek için
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...uuml;retebilmek için sürekli rüzgâr alabilen yüksek yerlere ihtiyaç vardır. Rüzgâr enerjisinin kuvveti ile yatay ve düşey eksenli rüzgâr t...

27. Güneşin Isı Enerjisinden Elektrik Üretimi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...enerji üretimini sağlamak için doğal gazlı ısıtıcı sistem kullanılması gibi zorunlulukları vardır. * Önemli Not: Güneş enerjisi araştırma ve geliştirme konularında EİE'nin ya...

28. Enerji Üretiminde Kullanılan Kömürler
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...l;mürler Türkiye'nin enerji kaynakları arasında linyitin çok önemli bir yeri vardır. Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde en çok linyit kömür&uum...

29. Dağıtım transformatörlerinin Montaj İşlem Sırası
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
... temizlenerek boyatılmalıdır. Ø Yağ kaçağı kontrolü yapılmalıdır. Yağ kaçağı varsa contalar sıkıştırılmalıdır. Ø Yağ seviyesi kontrol edilmelidir. Ø Dışardan ol...

...ihtiyacını karşılamak için devreye çabuk girip çıkan santrallere ihtiyaç vardır.Bu ihtiyacı gaz türbinli santraller karşılamaktadır. Buhar türbinli santrallere ...

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

 

Free Page Rank Tool