Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONU ARAMA
KONU ARAMA
Search Keyword gaz
Total 50 results found. Search for [ gaz ] with Google

Results 1 - 30 of 50
1. PROTEUS programı ISIS ve ARES Konu Anlatımı
(Elektrik Elektronik/Proteus İSİS)
...ı işletecektir. Bu örnekte butona basıldığında şekil 5.32’de gösterilen “Gazi Üniversitesi” yazısı LCD’de görüntülenecektir. ...

2. Paralel Bağlı Generatörler Arasında Yük Dağılımı
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...uml; yükseltilmelidir. Bunun için döndürücü makinenin tipine göre gaz, benzin veya buhar miktarı artırılır. Senkron generatörlerin güç katsayıları...

3. Alternatörlerin Paralel Bağlanma Şartları
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...devir sayıları değiştirilerek sağlanır. Alternatör devir sayısı da; dizel grubu, su türbini, gaz türbini gibi kendisini çeviren mekanik güç kaynağının yakıt miktarı i...

4. Hidroelektrik Santrallerde Elektrik Enerjisi Üretimi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...mının yok olmasına neden olurlar. Su altında kalan topraklar bataklığa dönüşür ve metan gazı üretimine neden olur. Su santrallerinde en önemli kısım barajlardır. Barajlar; ağı...

5. Gaz Türbinli Santrallerin Bölümleri ve Görevleri
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
Gaz Türbinli Santrallerin Bölümleri ve Görevleri l.Hava kompresörü: Yakıt-hava kanşımındaki basınçlı havayı sağlayan elemandır. 2.Yanma odası (hücresi): Yakıt

6. Gaz Türbinli Santrallerde enerji Üretimi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
Gaz Türbinli Santraller Küçük ve orta büyüklükteki yükler için kullanılan ve puant santrali olarak görev yapan santrallerdir. Elektrik şebekelerin

7. Nükleer Santrallerin Bölümleri ve Görevleri
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...uml;nemli işlev gören sistemlerinden biridir. Radyoaktif madde içeren atıklar (katı, sıvı, gaz), ayrı ayrı işleme tabi tutulur. En önemlisi katı atıklardır. Katı atıklar öncelikl...

8. Nükleer Santrallerde enerji üretimi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
... döndürülerek elektrik enerjisi elde edilir. Fosil yakıtların (kömür, petrol, gaz) tükenebilir olması ve atmosferik kirlenmeye yol açmaları, ayrıca, her geç...

9. Buhar Türbinli Santral Bölümleri ve Görevleri
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...ın sıcaklığını ve dolayısıyla basıncını artıran kısımdır. 7.Ekonomizer: Kazan boru demetini terk eden, gaz halindeki yanma ürünleri yüksek sıcaklıktadır. Bunların, bacadan direkt olarak...

10. Buhar türbinli santrallerde yakıt
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...ler denir. Buhar türbinli santrallerde yakıt olarak linyit kömürü, fuel-oil, doğal gaz ve büyük şehirlerin çöp atıkları vb. kullanılır. Termik santraller, &uu...

11. Termik santrallerde üretilen elektrik
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
Termik Santraller Katı, sıvı, gaz hâlinde bulunan termik kaynağın uygun şartlarda ve uygun ortamda yakılarak yakıtın verdiği ısı enerjisinden ve genleşmeden faydalanılarak mekanik enerji elde ed

12. Ülkemizde Elektrik Üretiminin Tarihçesi Hakkında
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...e içinde en fazla payı oluşturmaktadır. Ancak 1985 yılından itibaren sisteme dahil edilen doğal gaz yakıtlı santrallerin payları hızla artmış ve buna bağlı olarak linyit yakıtlı santrallerin pa...

13. Hidrojen Enerjisi nedir kullanım şekli
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...maz. Isınmadan elektrik üretimine kadar çeşitli alanların ihtiyacına cevap verebilecektir. Gaz ve sıvı halde olacağı için uzun mesafelere taşınabilecek ve iletimde kayıplar olmayaca...

14. Jeotermal Enerjiden elektrik üretimi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...mal yer altı ve yer üstü sularına oranla daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcaklık su ve buharın yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan ...

15. Güneşin Isı Enerjisinden Elektrik Üretimi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
... enerjisinin yetersiz olduğu zamanlarda da kesintisiz enerji üretimini sağlamak için doğal gazlı ısıtıcı sistem kullanılması gibi zorunlulukları vardır. * Önemli Not: Güneş enerj...

16. Suyun potansiyel ve kinetik enerjisini
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
... Hidrolik kaynaklar, tükenmeyen ve en ucuz enerji kaynaklarıdır. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi termik kaynakların tükenebilir olmasına karşın, hidrolik kaynaklar tükenmez (y...

17. Bitümlü Şeyller (Bitümlü Şistler)
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...yl olarak tanımlanması daha uygundur. Bu kayaçlardan damıtma yöntemiyle sentetik petrol ve gaz elde olunabileceği gibi, katı yakıt olarak termik santrallarda kullanılmaları olanaklıdır. Yu...

18. Enerji Üretiminde Kullanılan Asfaltit
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...i değeri yüksek, külünde nadir mineraller bulunan, işlendiğinde değişik yüzdelerde gaz elde edilen değerli bir termik kaynaktır. Yurdumuzda Şırnak ve Silopi havzalarında 82 milyon ...

19. Biyomas kaynaklar
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...ardan elde edilen enerjiye biyomas enerjisi denir. Bununla birlikte bu konuda dilimizde genellikle biyogaz (canlı gaz) terimi kullanılmaktadır. Gazın, canlısı veya cansızı olamayacağı için teri...

20. Enerji Üretiminde Kullanılan Doğal Gaz
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
Ø Doğal Gaz Yer altından çıkan, metan oranı yüksek yanıcı bir gazdır. Termik kaynaklardan olan doğal gaz, kalorisinin yüksek oluşu (8500-10000 kcal/kg) ve çevreye zarar

21. Enerji üretimnde Petrol Kaynaklar
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
.... Türkiye'de petrol aramaları X. Bölge Siirt, XI. Bölge Diyarbakır, XII. Bölge Gaziantep üzerinde yoğunlaştırılmış; ardından I. Bölge Marmara, XIII. Bölge Hatay,...

22. Enerji üretimnde Termik Kaynaklar
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
Enerji üretimnde Termik Kaynaklar Termik kaynaklar, ısı enerjisi oluşturan katı, sıvı ve gaz şeklindeki yakıtlardır. Günümüzde kullanılan termik kaynakların başlıcaları; köm&u

23. Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...isi Güneş 3 Rüzgar Enerjisi Atmosferin hareketi 4 Dalga Enerjisi Okyanus ve denizler 5 Doğal Gaz Yer altı kaynakları 6 Jeo-termal Enerji Yer altı suları 7 Hidrolik potansiyel Nehirler 8 Hidr...

Gaz Türbinli Santraller Küçük ve orta büyüklükteki yükler için kullanılan ve puant santrali olarak görev yapan santrallerdir. Elektrik şebekel

25. Nükleer Santrallerin Bölümleri ve Görevleri
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...l;nemli işlev gören sistemlerinden biridir. Radyoaktif madde içeren atıklar (katı, sıvı, gaz), ayrı ayrı işleme tabi tutulur. En önemlisi katı atıklardır. Katı atıklar önceli...

...ülerek elektrik enerjisi elde edilir. Fosil yakıtların (kömür, petrol, gaz) tükenebilir olması ve atmosferik kirlenmeye yol açmaları, ayrıca, her ge&ccedi...

27. Buhar Türbinli Santraller
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...l kesiti Buhar türbinli santrallerde yakıt olarak linyit kömürü, fuel-oil, doğal gaz ve büyük şehirlerin çöp atıkları vb. kullanılır. Termik santraller, &...

28. Termik Santraller
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
Termik Santraller Katı, sıvı, gaz hâlinde bulunan termik kaynağın uygun şartlarda ve uygun ortamda yakılarak yakıtın verdiği ısı enerjisinden ve genleşmeden faydalanılarak mekanik enerji eld

29. Ülkemizde Elektrik Üretiminin Tarihçesi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...içinde en fazla payı oluşturmaktadır. Ancak 1985 yılından itibaren sisteme dahil edilen doğal gaz yakıtlı santrallerin payları hızla artmış ve buna bağlı olarak linyit yakıtlı santrallerin ...

30. Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerjiler
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...z. Isınmadan elektrik üretimine kadar çeşitli alanların ihtiyacına cevap verebilecektir. Gaz ve sıvı halde olacağı için uzun mesafelere taşınabilecek ve iletimde kayıplar olmaya...

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

 

Free Page Rank Tool