Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONU ARAMA
KONU ARAMA
Search Keyword fosil
Total 50 results found. Search for [ fosil ] with Google

Results 1 - 30 of 50
1. Nükleer Santrallerde enerji üretimi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...inin miline akuple bağlı olan alternatör döndürülerek elektrik enerjisi elde edilir. Fosil yakıtların (kömür, petrol, gaz) tükenebilir olması ve atmosferik kirlenmey...

2. Hidrojen Enerjisi nedir kullanım şekli
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...kimya sanayii, özellikle petrokimya sanayii sahiptir. Hidrojen karbon içermediği için fosil yakıtların neden olduğu çevresel sorunlar yaratmaz. Isınmadan elektrik üretim...

3. Nükleer Kaynaklardan enerjisi üretilmesi
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...uml;zere 2010-2105 döneminde 4500 MW öngörülmüştür. Nükleer yakıtlar, fosil yakıtların sebep olduğu sera etkisi, asit yağmurları ve ozon tabakasına zarar veren atıkl...

4. Biyomas kaynaklar
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
... üretimi için diğer enerji kaynaklarının bazılarıdır. Bu kaynaklar kaynatıcılarda kullanılan fosil yakıtların yerine kullanılır. Odun ya da atıkların yanmasıyla oluşan buhar, alışılmış buh...

5. Enerji Üretiminde Kullanılan Kömürler
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...;retiminde en çok linyit kömürü kullanılmaktadır. Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde katı yakıttır. Linyit kömürün ısı değeri 1000-5000 kcal/kg arasınd...

6. Enerji üretimnde Termik Kaynaklar
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...l, (**) 300 milyon ton belirlenmiş potansiyel kaynakla 8 375 milyon ton. Tablo 1.2: Türkiye'nin fosil yakıt rezervleri (1997 yıl sonuna göre)   ...

...e bağlı olan alternatör döndürülerek elektrik enerjisi elde edilir. Fosil yakıtların (kömür, petrol, gaz) tükenebilir olması ve atmosferik kirlenmey...

8. Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerjiler
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...a sanayii, özellikle petrokimya sanayii sahiptir. Hidrojen karbon içermediği için fosil yakıtların neden olduğu çevresel sorunlar yaratmaz. Isınmadan elektrik üret...

9. Nükleer Kaynaklar
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...zere 2010-2105 döneminde 4500 MW öngörülmüştür. Nükleer yakıtlar, fosil yakıtların sebep olduğu sera etkisi, asit yağmurları ve ozon tabakasına zarar veren atı...

...uuml;retimi için diğer enerji kaynaklarının bazılarıdır. Bu kaynaklar kaynatıcılarda kullanılan fosil yakıtların yerine kullanılır. Odun ya da atıkların yanmasıyla oluşan buhar, alışılmış b...

...etiminde en çok linyit kömürü kullanılmaktadır. Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde katı yakıttır. Linyit kömürün ısı değeri 1000-5000 kcal/kg arasınd...

12. Termik Kaynaklar
(Elektrik Elektronik/Enerji Üretimi)
...l, (**) 300 milyon ton belirlenmiş potansiyel kaynakla 8 375 milyon ton. Tablo 1.2: Türkiye'nin fosil yakıt rezervleri (1997 yıl sonuna göre)...

13. Nükleer Elektrik Santrali ve Çalışma Prensibi
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
...edir. Nükleer santraller kullanılan soğutucu cinsine, nötron enerjisine, yakıt içindeki fosil yakıt cinsine göre değişik isimler alırlar. Fakat genel olarak çalışma prensi...

14. Küresel İklim Değişikliği
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
Sanayi devriminden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki hız

15. Yakıtlar Yakıt Nedir
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
Isı enerjisi elde etmek için kullandığımız yakıtların büyük bir kısmı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar ; birikmiş güneş enerjisinin depo edilmiş şeklidir. Bitki ve hayvanların kalıntılarıyla oluşur.

Ama son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazların atmosferd

17. Hidrojenle çalışan türünün ilk örneği.
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
fosil yakıtların gün geçtikçe pahalılaşması bir yana, dünyanın en pahalı benzininin satıldığı ülkemizde farklı enerji kaynaklarına olan talep doruk naoktasına ulaşmış durumda. uzmanlar ise bu konu içi

18. Rüzgar Enerjisi
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
Tüm yenilenebilir enerji türleri (gelgit enerjisi ve jeotermal hariç) ve fosil yakıt enerjisi dahi sonuç olarak güneşten kaynaklanır. Güneş yeryüzüne saatte 100.000.000.000.000 kW enerji gönderir. Ba

19. hidrojen enerjisi
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
...timine, hidridleşme ile kimyasal dönüşüme ve yakıt hücresi ile elektrik dönüşümüne uygun bir yakıt iken, fosil yakıtlar yalnızca alevli yanmaya uygundur. ... Daha Fazla Bilgi için Tıklayın ...

20. Evler Güneş Enerjisiyle Aydınlatılacak
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
İklim değişikliğine neden olan karbondioksit salınımının en önemli nedeninin fosil yakıtların kullanımı olduğunu anlatan Turan, bu nedenle son yıllarda güneş enerjisi kullanımının büyük bir önem kazan

21. Hidrojen benzinin yerine geçecek
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
Ulaşım ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarımızın neredeyse tamamını sağlayan fosil yakıtlar, zararlarının yanı sıra tükenme tehlikesinde de olduğu için yeni enerji kaynakları ihtiyacını ortaya çıkarıyor.

Dünyayı, yaşamı ve geleceği tehdit eden küresel ısınmanın temel nedeninin fosil yakıtlar olarak bilinen kömür, petrol ve doğalgaz gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarının aşırı kullanımı olduğuna işare

23. Azalt, tekrar kullan, geri dönüştür
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
Dr. Kaya, yaptığı açıklamada, doğal gaz, kömür, petrol, mazot gibi fosil yakıtların yakılmasının atmosferdeki karbondioksit seviyesini yükseltiğini belirterek, karbondioksidin sera gazı ve küresel ısı

24. Hibrit Araçlar için Gerçek Araba Sesi
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
Hibrit yani yakıt hücreli arabalar üzerine yapılan araştırmaların yaygınlaştığı günümüzde fosil yakıtlarla çalışan araçların zamanla azalacağı aşikar. Küresel ısınma ve fosil yakıtların tükenmeye başl

Küresel ısınma olayı- genellikle fosil yakıt kullanımından meydana gelen yoğun karbondioksit e. Daha Fazla Bilgi için Tıklayın

26. Enerji Kaynakları
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
Petrol ve doğalgaz gibi kaliteli fosil yakıt varlığı zaman içinde azalırken, bu kaynakların stratejik önemi yükselecek, bu kaynakların yerini dolduracak yeni enerji kaynakları geliştirilmediği sürece,

27. Nano teknoloji hakkında bilgilenelim..
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
Nano malzemelerin ve nano kompozitlerin fosil yakıt endüstrilerinin verimliliğini geliştirme potansiyeli bulunmaktadır. Nano kompozitlerin yaygın olarak kullanılması ile daha yüksek verimliliğe sahip

Fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş zorlu bir iş; ama, birçok açıdan da dönüştürücü olduğundan, memnuniyetle karşılanmalı. Ucuz, sübvansiyone edilmiş fosil yakıtlar, kötü alışkanlıklara sebep oldu.

29. MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
FOSİL YAKITLARFosil yakıtlar, çürüyen tarih öncesi bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda oluşmuş, kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlardır. Fosil yakıtlar yenilenebilir kaynaklar değillerdir.Isı e

30. Güneş Enerjisi
(Elektrik Elektronik/Tekno Haber)
Buna karşın 20. yüzyılda Güneş enerjisi, kömür ve petrol gibi fosil yakıtların ta tersine son derece temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı o-larak daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. Yeryüzüne ulaşan

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

 

Free Page Rank Tool