Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow Teknik Yazılar arrow FLORESAN LAMBALARIN GERİ KAZANIMI VE CIVA DAMITMA PROSESİ
FLORESAN LAMBALARIN GERİ KAZANIMI VE CIVA DAMITMA PROSESİ Print E-mail
FLORESAN LAMBALARIN GERİ KAZANIMI VE CIVA DAMITMA PROSESİ( DISTILLATION PROCESS )

Ülkemizde ve tüm dünya üzerinde civa içeren atıklar ormanları ve sukaynaklarını kirletmeye devam etmekte , eko sistemimize birçok zararlarvermektedir .

Civa ; az bulunur özelliklerinden dolayı enerji tasarrufu sağlayanfloresan lambalar , yüksek güvenlikli civa çinko bataryaları ve hattayaşam kurtaran tıbbi v.b pekçok cihaz tarafından temel komponent olarakkullanılmaktadır .

Bir çok elektrik komponentinde kullanılan civa yerine geçebilecek birmalzeme henüz yoktur . Bu nedenle daha uzun yıllar civa bizimle beraberolmaya devam edecektir ! .

O nedenlerle artık gelişmiş ülkelerde civa içeren atıkların imhasındakatı kurallar konulmuş ; dolgu yapılması ve yakılması önlenmiştir .Ülkemizde 31.Ağustos.2004 tarihinde yayınlanan “Atık Pil veAkümülatörlerin Kontrolu “ yönetmeliğinin değişikliği ile AB çevrekoruma bilinci ve yasalarına yaklaşım göstermiş , sıra yasalarınuygulanmasına ve takibine gelmiştir .

Çevremizdeki mevcut civa miktarını minimize edebilmek için , civa ‘ nıngeri kazanım opsiyonu genel olarak en iyisi kabul edilmekte ve problemeen çevreci çözümü getirmektedir . Bunun argümanı ‘ da halihazırda bunuyapabilecek güvenirlilikte ve yüksek teknoloji’ ye sahip çözümün varolmasıdır .

FLORESAN LAMBA GERİ KAZANIM SİSTEMİ

Geri kazanım sistemi kısaca şöyle çalışmaktadır ;

Floresan ampul kırma ve ayırma prosesi komple basınçlı hava ile çalışanve kapalı bir konteyner içerisinde olmaktadır . Bundan dolayı proses ‘den dış çevreye hava ancak dahili karbon filtreden geçirilerek egzostedilmektedir .

Geri kazanım işletmeleri ful otomatik olduğundan ; kullanım çeşitliliğideğişik tip ve ebatta floresant lamba’ların işlenmesine , soda kireçcamın, aluminyum uçların , ferro metal komponentlerin ve fosfor tozununayrılmasına imkan tanımaktadır .

Fosfor tozu sisteme giren malzemeden farklı etaplarda ayrılır ‘ki bununbir sebebide mükemmel saflık ‘ dır . Buda hava nakil sisteminceyapılmaktadır . Tozu taşıyan civa ; ***lon ve kendi kendini temizleyentoz filtrelerinin altında bulunan damıtma varillerinde toplanır .


Floresan lamba geri kazanım prosesi işletmesi ise şöyledir ;

1.Kullanılmayan lambaların güvenli bir şekilde toplanarak depolanmasıiçin müşteriye özel dizayn edilmiş konteyner tahsis edilir .
2.Kullanılmayan lambaları taşıyan konteyner geri kazanım prosesindenönce tasnif edilmek üzere toplama merkezine getirilir ve geri kazanımprosesini bekler .
3.Daha sonra lambalar arabalara yüklenerek kırma ve ayırma tesislerine gönderilir .
4.Tesis ful otomatikdir ve çok yönlü kullanımı değişik tip ve ebatdakilambaların işlenmesine ; soda kireç camına , aluminyum uç kapakları ,kurşun cam / demir metal komponentlerine ve fosfor tozuna ayrılmasınaimkan tanır .
5.Kırma ve eleme tesisi negatif basınçda çalışır , bundan dolayıda civa‘ nın karbon filtreyle sabit olarak egzost edilen havayla dışarıatılması önlenir .
6.Komple kırma ve eleme tesisi konveyörle değirmene lambaları taşıyankonteynerde yer almaktadır . Birleştirilmiş bölümlerden cam ve metalbölümlerin kaldırıldığı ayırma kuleleriyle hava nakledilir . Ardındancam ve metal parçalar kırılır ve ikinci ayırma kulelerine havanakledilir . İlk ayırma kulesinden sonra eleme tesisinden gelen camkırılır ve üçüncü kule ile hava nakledilir . Üçüncü ayırma kulesindengelen cam parçaları dönen davul beslemesine gönderilir ve deşarjkonveyor’ ine transfer edilir .
7.Ayırma kuleleri kanalıyla geçirilen hava akımı fosfor tozu ihtivaeder .Toz ‘ un damıtma varilleriyle toplandığı ***lon üzerinden havaakımı geçer ve daha sonra kalan tozun kaldırıldığı ve damıtmavarillerinde depolandığı iki toz filtresinden geçirilir . Kombinevanalarla atmosfer’e atılmadan önce varsa civa buharını almak için dörtkarbon filtre ‘ den hava akımı geçirilir .
8.Geri kazanılan cam , aluminyum ve metaller ; onları hammadde olarak kullanan diğer firmalara gönderilir .


Civa tozu ise sahada damıtılır . Uygun program seçilir ve damıtmaişlemi başlar . Üniteye vakum uygulanır .Proses ve yanmadan sonrakiodacıklar elektronik olarak ısıtılır . Buharlaşmadan ötürü oluşacakherhangi bir organik içerik yanmadan sonraki odacıkda okside olur vesoğutulmuş glikol soğutucu sayesinde soğutulan kondenser ‘ de civabuharı yoğunlastırılır . Yoğunlaşan civa toplama odacığından alınır veyeniden kullanılmaya gönderilmeden önce depolanır .

CIVA DAMITMA PROSESİ( DISTILLATION PROCESS )

Damıtma prosesi ful otomatik olduğu için insan hatasını ortadankaldırır , bu yüzdende çok emniyetlidir . Güvenlik uyarıları ve alarmfonksiyonları makinenin kendi üzerindedir . Gösterge monitörlerisayesinde komple prosesin her safhası izlenebilir .

Damıtma prosesinin işleyişi şöyledir ;

Civa ihtiva eden atık kümeleri vakumlu bölüme konur . Uygun programseçildiğinde atık malzeme ful otomatik ve doğru bir prosesdengeçirilerek arıtırılır . Uygulanan ısı civa ‘ nın buharlaşmasına nedenolur . Gazın taşıdığı organik partiküller yanma odasında oksidize olur. Daha sonra gaz hayli etkili soğutma kapanına girer , civa buradaserbest yüzen sıvı civa olarak yoğunlaşır . Yüksek civa ihtiva edenatıklar arıtıldığı zaman normalde hem civa ‘ nın saflığı , hemde gerikazanılanın derecesi 99% ‘ a veya daha fazlasına ulaşır .

Günde 100 kilo ‘ ya kadar , hatta daha fazla civa bu yolla alınabilir .


“ Her yıl binlerce kilo civa gereksiz yere çevremize bırakılmaktadır .Çok az bir çaykaşığı bile yüzlerce yıl göllerimizi zehirlemeyeyeterlidir . ”

 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool