Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow TEKNİK YAZILAR arrow Aydınlatma Sistemlerinde Kullanılan Terimlerin Anlamları
Aydınlatma Sistemlerinde Kullanılan Terimlerin Anlamları Print E-mail

aydınlatma terimleri

Işık: Dalga teorisine göre ışık, elektromanyetikışınlanma(radyasyon) enerjisinin gözle görülebilen bir şeklidir. Belli biryayılma hızına, frekansa ve dalga boyuna sahiptir. İnsanoğlu bu elektromanyetikdalgaların sadece dalga boyu 380 nm ile 780 nm arasında değişen ve renk olaraktanımlanan kısmını görebilir.

Renk: Farklı dalga boylarındaki ışınların insan beynindeyaptığı çağrışımlardır. Bir ışık demetinin rengini tayfsal özellikleribelirler.

Ultraviyole

100 - 380 nm

Mor

380 - 436 nm

Mavi

436 - 495 nm

Yeşil

495 - 566 nm

Sarı

566 - 589 nm

Turuncu

589 - 627 nm

Kırmızı

627 - 780 nm

Kızılötesi

780 - 10.000 nm

Tablo 1 : Renklerin spektrumdakidalga boyları

Görme: Göze giren ışığın doğurduğu duyumsal izlerle, dışçevredeki ayrıntıların algılanması olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle görme,ışığın nesnelerden geçerken yada yüzeylerinden yansırken uğradığı nicel yadanitel değişiklerle göze gelmesi sonucu algılanmasıdır.

Uzay açı: içerisinden belirli bir ışık akısı geçen koniveya piramit şeklindeki uzay parçasına uzay açı denir ve ile gösterilir. 1m²lik düzlemi gören uzayaçının değeri 1 steradyan olarak tanımlanır.

Işık akısı: Bir ışık kaynağından ışıyan akının göze etkiyenkısmına ışık akısı denir ve ile gösterilir. Birimi lümendir ve ışınımınparlaklık duyusu uyandırma yeteneğini temsil eder. Toplam ışık akısı ise birkaynaktan çıkan ve uzayın muhtelif kısımlarına yayılan ışık akılarının toplamıolarak tanımlanır.

Işık miktarı: Belli bir etki süresi için bir kaynaktançıkan toplam ışık akısı olarak tanımlanır ve Q ile gösterilir. Birimi lümensaniye veya lümen saattir.

Işık şiddeti: Noktasal bir ışık kaynağının herhangi bir doğrultusundaki ışık şiddeti, bu doğrultuyuiçine alan uzay açısından çıkan ışık akısının, uzay açıya bölümü olaraktanımlanır. Birimi Candeladır ve cd ile gösterilir. 1 lümenlik ışık akısının 1steradyanlık uzay açısından çıkması durumunda ışık şiddeti 1 cd olur.

Aydınlık düzeyi: Birim yüzeye düşen toplam ışık akısı o yüzeyinaydınlık düzeyi olarak tanımlanır ve E ile gösterilir. Birimi lüxtür.

Parıltı: Bir doğrultusundaki parıltı o doğrultudan görünenbirim yüzeyden çıkan ışık şiddetidir ve L ile gösterilir. Birimi nesneler içinnit, ışık kaynakları için stilbtir.

Fotoğrafik uyarma: Fotoğrafçılıkta çok kullanılan bu kavramaydınlık düzeyi ve bunun etki süresi ile orantılıdır ve U ile gösterilir.Birimi lüx saniyedir.

Fotometrik ışıntı: Işık yayan bir yüzeyin ışık akısıyoğunluğudur ve R ile gösterilir. Birimi phottur. Tanımı aydınlık düzeyinebenzer fakat, fotometrik ışıntı aktif, aydınlık düzeyi ise pasif birbüyüklüktür.

Fotometrik Yasalar

Kosinüs Yasası: Paralel ışınlardan oluşan ışık demetine maruz kalan bir Syüzeyinin aydınlık şiddeti ışık akısının yüzeye geliş açısı olan değerine bağlı olarak değişir. Işık akısısabit kabul edilirse yüzeydeki aydınlık şiddetinin değişimi tamamen ışık akısıile yüzey arasındaki açıya bağlı olacaktır. Yani, ışık akısı yüzeye ne kadardik gelirse yüzeyin aydınlık şiddeti o kadar yüksek olacaktır. Işıkkaynaklarının verimli kullanılması konusunda ışık kaynağından çıkan ışığınyüzeye geliş açısı önemli rol oynamaktadır.

Uzaklıkların Karesi İle Ters Orantı Yasası: Işık kaynağını noktasal olarakdüşünürsek, kaynaktan herhangi bir doğrultusuna dik düzlemlerdeki aydınlıkşiddetleri, düzlemlerin kaynağa olan uzaklıklarının karesiyle ters orantılıdır.Herhangi bir ışık kaynağından belli bir uzaklıkta bulunan yatay düzleminaydınlık şiddeti, düzlemin kaynağa olan uzaklığına ve ışık akısının yüzeyegeliş açısına bağlıdır.

Lambert Yasası: Lambert yasasına göre, her doğrultudaki parıltısı sabit olanyüzeye ışık yayan yüzey veya ideal dağıtıcı yüzey denir. Bir yüzey LambertYasasına göre ışık yayıyorsa mattır.

Talbot Yasası: Bir ışık kaynağının parıltısı periyodik olarak değişir ve budeğişme göze sabit bir parıltı kaynağı gibi gözükürse kaynağın bu titremefrekansına kritik titreme frekansı denir. Bir ışık uyarımının kritik titremefrekansına eriştikten sonra sürekliymiş gibi görünmesi ilk defa Talbottarafından bulunmuştur. Bu yasa fotometride daha çok ışığı zayıflatma yasası olarakkullanılır.

IP KorumaSınıfı

IP SINIFLANDIRMASI
(Interrior
Protection Classification)

Birinci Karakteristik Rakam

Koruma Derecesi

Kısa Açıklama

Mahfaza dışında kalacak cisimlere ait özel bilgi

0

Korumalı olmayan

Özel koruma tedbiri yok

1

50 mm`den büyük katı cisimlere
karşı korumalı

El gibi geniş yüzeyli bir organ [bilerek girişlere karşı korumasız]

Çapı 50`yi aşan katı cisimler

2

12 mm`den büyük katı cisimlere
karşı korumalı

Uzunlugu 80 mm`yi geçmeyen parmak veya benzeri cisimler
Çapı 12 mm`yi aşan katı cisimler

3

2,5 mm`den büyük katı cisimlere karşı korumalı

Çapı veya kalınlığı 2,5 mm``den büyük alet, tel ve benzeri
Çapı 2,5 mm`yi aşan cisimler

4

1 mm`den büyük katı cisimlere karşı korumalı

Kalınlığı 1 mm`den büyük tel veya şeritler Çapı 1 mm`yi aşan katı cisimler

5

Toza karşı korumalı

Toz girişi tamamen önlenmiş değildir;ancak cihazın istenen yeterlikte çalışmasını aksatacak miktarda değildir.

6

Toz Geçirmez

Hiçbir toz girişi yoktur

İkinci Karakteristik Rakam

Koruma Derecesi

Kısa Açıklama

Mahfaza dışında kalacak cisimlere ait özel bilgi

0

Korumalı olmayan

Özel koruma tedbiri yok

1

Damlayan suya karşı korumalı

Damlayan suyun (düşey olarak gelen damlalar) hiçbir zararlı etkisi olmamalıdır.

2

15`ye kadar eğik durumlarda damlayan suya karşı korumalı

Mahfazanın normal konumunda 15° ye kadar her hangi bir açıda eğik durumda iken düşey olarak damlayan su hiçbir zararlı ekti yapmamalıdır.

3

Püsküren suya karşı korumalı

Düşeyden °ye kadar her hangi bir açıda püskürme şeklinde düşen su hiçbir zararlı vetki yapmamalıdır.

4

Sıçrayan suya karşı korumalı

Her hangi bir yönden mahfaza üzerine sıçrayan su hiçbir zararlı etki yapmamalıdır.

5

Su fışkırmalarına karşı korumalı

Her hangi bir yönden mahfaza üzerine ağızlıklı hortumla fışkırtılan su hiçbir zararlı etki yapmamalıdır.

6

Şiddetli deniz etkisine karşı korumalı

Şiddetli deniz suyu veya kuvvetli fışkıran su mahfaza içine zarar verecek miktarda girmemelidir.

7

Daldırma etkisine karşı korumalı

Belli basınç şartlarında ve süresinde mahfaza içine daldırıldığında zararlı miktarda su girişi mümkün olmamalıdır.

8

Su altı etkisine karşı korumalı

İmalatçı tarafından belirtilen şartlarda cihaz sürekli su altında tutulmaya uygundur.

NOT - Normal olarak bu ifade cihazın hermetik olarak sızdırmazlığını belirtir.ancak bazı cihaz tipleri için suyun girebildiğini
fakat yanlızca böyle bir durumda hiçbir zararlı etkisinin bulunmadığını anlamındadır.

 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool