Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow Programlar arrow ideCAD Statik
ideCAD Statik Print E-mail
Betonarme yapı sistemlerinin statik ve dinamik analizi, boyutlandırılması, projelendirilmesi, güçlendirilmesi ve detaylandırılmasında kullanılan komple bütünleşmiş bir yazılım olan ideCAD Statik, inşaat mühendisleriyle mimarların ayrılmaz bir bütün olduğu bilinciyle interaktif Web ortamında ortak çalışma olanağı sağlıyor ideCAD Statik   
Sürüm    : 5.508 Demo
Boyut    : 153 Mb
Kullanım İzni    : Özellik Kısıtlamalı (Demo)
Dil    : Türkçe
İşletim Sistemi    : Windows (Tümü)
Üretici Firma    : ideCADTanıtım:
Üreticiden:
. Gerçek duvar, pencere, kolon, kiriş ve temel gibi elemanlar ile tasarım fırsatı sunan program, sonuçların ve yapı modelinin grafik irdelenmesini sağlayan eşzamanlı üç boyutlu arayüze de sahip.

Not: Programın bu demo sürümünde kaydetme ve çıktı alma olanakları bulunmamaktadır.

Programın Genel Özellikleri:

Nonlineer performans analizi (Push-Over/Statik itme)
Deprem Yönetmeliğine tam uyumluluk
TDY ve Fema 356 için hesap opsiyonları
Eşdeğer üçgensel, modal sabit, modal değişken, üniform ve kullanıcı tanımlı yatay yük artım şablonları
Başlangıç için zati yük seçimi
Performans noktası hesabı
Bina deprem performansının belirlenmesi
Kolon, kiriş ve perdelerin; akma sınırı (AS), hasar sınırı (HS) ve göçme sınırının (GS) tespit edilmesi
Nonlinner analizde P-Delta etkilerinin dikkate alınması
Plastik mafsal deformasyonlarını da içeren detaylı raporlar
Mantolama, perde takviyesi ve çelik çaprazlar ile güçlendirme hesapları
Güçlendirme detay çizimleri
Katlanmış plak ve eğik döşeme içeren sistemlerin hesabı
Tonoz ve kubbe hesabı
Her tür formdaki merdivenlerin statik / betonarme hesabı
İkinci mertebe teorisine göre (P-Delta) yapısal analiz
Yapı temel etkileşimli çözüm
Taban izolatörü (base isolator) kullanımı ile güçlendirme projeleri
Optimizasyon ile kolon ve kirişlerde en ekonomik boyutların seçilmesi
IFC standardına sahip tüm diğer mimari yazılımlarla uyumluluk sayesinde, mimari veri okuma ve yazma
EC II, EC 8, Din 1045 -2, ACI, ve SNIP kodlarıyla hesap yapabilme
İhale yasasının gerektirdiği koşullarda metraj olanağı
Birim fiyat listelerinin kullanıcı tarafından oluşturulmasına ek olarak, AMP programından data transfer edebilme. Programda oluşturulan metraj listelerini AMP programına aktarabilme
Maliyet hesapları
Katmanlı döşeme oluşturabilme ve bunların çizimleri
Proje dokümanlarının paftalara kolayca yerleştirilmesini sağlayan sayfa düzeni fonksiyonları
Kat planları dışında, yeni bir pafta dizaynı arayüzü
Tüm çizim ve resimlerin otomatik bloklanmasıyla, çıktı paftalarını çok hızlı ve kısa zamanda tasarlayabilme
Projede yapılan değişikliklerin çıktı paftalarına otomatik yansıması
Başka projelerde oluşturulmuş pafta bloklarını, çalışılan projeye çağırıp, mevcut proje verileriyle aynı paftada düzenleme
Pafta bloklarını dörtgen, poligon veya çember sınırlara göre belirleyip kısmi çizimler oluşturma. Örneğin; çıktı paftasında 1/50 tüm planla, plandan dairesel sınırla ayrılmış 1/10 kısmi detayı aynı paftada çiziciye gönderme olanağı
3 boyutlu dwg, dxf, 3ds import export
Projeleri cde formatında sıkıştırarak, küçük dosya boyutlarında kayıt edebilme olanağı
Lokal koordinat açısını değiştirme
Bloklama olanağı: İki boyutlu tüm çizim ve ölçüleri, blok ve alt bloklar haline getirerek, tek bir obje gibi taşıma, kopyalama veya silebilme.
Objeleri kontur olarak çizebilme
Yeni projeyi; ayarları ilk haline getirerek, son çalışılan ayarları veya kullanıcı tanımlı “şablon proje” yi yükleyerek açma opsiyonları
Ekran görüntüsünü resim formatlarında kayıt edebilme
Wordpad, excel, video clip vb. dokümanları “nesne ekle” komutu ile ideCAD Statik ekleme ve bu dokümanlarda yapılan değişikliklerin proje içinde otomatik güncellenmesi
Elips objesi
IFC import, export
DWF, WRML, TIFF, PNG, TGA, SGI, PCX, PSD, CUT, AFP, ICO, CUR, ANI, PCD, FPX, PPM, PBM, PGM, SCT, RAS, XPM, XWD, WMF ve WPG formatlarıyla veri uyumluluğu
Poligon kolon oluştururken; çizgiye ek olarak yay, çember, eğri ve elips objelerini kullanabilme
Başka bir kirişle bölünmüş kirişin, bölen kiriş silinince, tek parça haline otomatik dönüşümü
Obje seçerek katman aç-kapa ve kilitle-çöz opsiyonu
Tüm objelerin çizgi tiplerini seçebilme
Bilgi girişlerinde metreye ek olarak diğer uzunluk birimleri, ayrıca feet ve inch seçenekleri
DWG, DXF import işleminde çizimleri blok olarak okuma
Obje seçim sırası belirleme: Üst üste çizilen objelerde yaşanan seçim karmaşasına çözüm olarak, seçilmek istenmeyen objelerin seçim sırası arkaya alınabiliyor
Kirişlere ve sürekli temellere dış ölçülendirme verebilme
Dış ölçülendirmede otomatik aks ölçü hattı
Ölçülendirmeyi patlatmadan, ölçü yazılarını taşıma, gizleme ve değiştirme olanağı
Çizim alanındaki herhangi bir ölçülendirme hattına, yeni objeler ekleme veya çıkarma
Etiket ölçü yazısını sonradan değiştirilebilme ve yazıyı istenilen açıda girebilme
Kiriş, panel ve sürekli temeli iç ölçülendirmede tanıma
Serbest ölçü ve iç ölçülendirmede parça+toplam ölçü hattı
Objeler arasındaki açıları öğrenebilme
İç ölçülendirmede kiriş ve boşluklara ek olarak, gösterilmesi istenen kolonları ölçü hattına dahil edebilme
Ölçü scale olanağı: Herhangi bir ölçülendirmenin oranı değiştirilmek istendiğinde (yazı boyu, ölçü çizgileri ve ayıraçlarının oranı vb.), bütün değerleri tek tek belli bir katsayıyla çarpıp, manuel olarak girmeye gerek kalmıyor. Program istenilen oranı, tüm parametrelere otomatik olarak uyguluyor
Mevcut bir taramaya sonradan boşluk açabilme
Taramaya otomatik dış kontur çizgisi ekleme
Kullanıcı tanımlı tarama oluşturmada kolaylıklar: 2 boyutlu herhangi bir obje çizilip, program kütüphanesine yeni tarama tipi olarak kaydedilebiliyor
Çizim alanındaki bir taramayı başka bir tarama tipiyle değiştirebilme
Tarama köşelerini yakalayabilme
Projeyi döndürünce taramaların da aynı açıda dönebilmesi
Çizim performansını arttırıcı optimizasyonlar sayesinde, hem kat planlarında hem de iki boyutlu çizimlerde çok daha hızlı ve verimli çalışabileceksiniz. Bu optimizasyonlardan bazıları:
Döşeme hesapları, statik ve dinamik analizde performans ve hız arttırıcı yenilikler
Yoğun projelerde perspektifte daha hızlı çalışabilmek için tel çerçeve moduna geçiliyor
İki boyuta aktarma hızlandırıldı. Ayrıca kat planları 2 boyuta aktarılırken; taramaları, kütüphaneleri ve merdivenleri patlatmama opsiyonu eklendi. Bu özellik ile 2d çizim pencerelerinde çok daha süratli çalışılıyor
“Obje kontur çizimi” komutuyla kütüphane, tarama, merdiven ve bloklar sadece dış kontur çizgileri ile oluşturuluyor. Böylece zum, pan, taşıma, simetri gibi işlemler ciddi biçimde hızlanıyor
Artık bazı objelerin iki boyutlu çizimlerini elde etmek için, tüm planı iki boyuta aktarmaya gerek kalmadan, sadece seçili objelerden 2d çizim oluşturulabiliyor
Bloklama
Projeye yerleştirilen resim, projenin arka planı olabiliyor. Resim opsiyonel olarak çizimin arkasına veya önüne alınabiliyor. Bu sayede, örneğin hava fotoğrafları planın altlığı olarak kullanılabiliyor
Projede kullanılan bitmapler proje içine otomatik kaydedilebiliyor. Böylece, farklı bitmaplar kullanılmış projeleri başka bir bilgisayarda açmak için, kullanılan tüm resim dosyalarını da taşımak gerekmiyor
Bitmap açısı, bitmap çizime yerleştirilirken verilebiliyor.
Merdiven, kolon ve kütüphane yerleşimiyle aynı kolaylıkta çalışılıyor.
Bitmap çizim alanına çağrılmadan, simetrisi alınabiliyor. Çizdikten sonra da taşıma, döndürme ve simetri işlemleri diğer tüm ideCAD Mimari objelerinde olduğu gibi yapılabiliyor
Bitmap yerleşiminde resmin hem boyu hem de eni referans oran olarak tanımlanıyor
Bitmap seçim penceresine getirilen önizleme olanağı ile resimler, çizim alanına yerleştirmeden görerek seçiliyor
Çoklu objelerde uzatma işlemi artık daha kolay; uzat komutu, birden fazla objeyi üzerinden çizgi geçirerek, tek bir seferde uzatacak şekilde çalışıyor
Materyal listesini bir adımda seçip, tüm materyalleri yükleyebilme
Mimari/statik modda, üst ve alt kattaki mimari/ statik objelerin izini görebilme: Bu olanakla zemin katta, 1. kattaki veya 1. bodrum kattaki duvarlarınızı veya kirişlerinizi görerek çalışabilecek, bu izlerin düğüm noktalarını, çalıştığınız katta yakalama noktası olarak kullanabileceksiniz
Objelerin katlardaki izini opsiyonel olarak çıktıya gönderme olanağı
Program açılışlarında kullanıma yönelik günlük ipuçları
Komutlarda seçim yaparken seçilmemesi gereken objeler program tarafından kapatılıyor. Böylece daha hızlı ve hatasız çalışılıyor. Örneğin poligon kolona dönüştür komutundayken, sadece iki boyutlu objeler seçilebiliyor, diğer tüm çizimler silik durumda görünüyor. Böylece hatalı obje seçimlerine program otomatik kontrol sağlıyor
F1 kısayolu ile programda hangi komutta çalışılıyorsa, o komuta ait hızlı yardım açılıyor
Seçim gerektiren modlarda (taşıma, döndürme gibi), durum çubuğunda seçili obje sayısı gösteriliyor
Kat planlarındaki 2d objeler, iki boyutlu çizim pencerelerine kopyalanabiliyor
Farklı tipte objeler seçiliyken, fare hangi objenin üzerindeyse o objenin ayarları ekrana geliyor
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool