Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow DOSYALAR arrow Yüksek Gerilim Sistemleri Ayırıcılar
Yüksek Gerilim Sistemleri Ayırıcılar Print E-mail
Ayırıcıların yapı özellikleri ve montajları ile ilgili bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/ayiricilar.zip

Ayırıcıların montajını yapmak ve kullanmak.
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında standartlara,
kuvvetli akım, topraklamalar yönetmeliğine uygun ve
hatasız olarak ayırıcıları seçebilecek, montaj ve bağlantıları
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Ayırıcıları hatasız olarak seçebileceksiniz.
2. Ayırıcıların yerine montajını hatasız olarak
yapabileceksiniz.
3. Ayırıcıların bağlantılarını hatasız olarak
yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Ortam: Elektrik atölyesi, elektrik makineleri laboratuvarı,
işletme ortamı.
Donanım: Projeksiyon, slayt, tepegöz, ayırıcı çeşitleri,
montaj araç gereçleri, baret, eldiven.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra,
verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri ve becerileri
ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı ( test,
çoktan seçmeli, doğru yanlış, uygulama vb.) uygulayarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR... ii
GİRİŞ ...1
ÖĞRENME FAALİYETİ -1 ................................................................................................3
1. AYIRICILAR ...3
1.1. Görevi ve Yapısı ...3
1.1.1. Ayırıcı Üretim Standartları.................................................................................3
1.1.2. Yapısı ve Bölümleri ...........................................................................................4
1.1.3. Ayırıcı Kontaklarında İyi Temasın Önemi ..........................................................6
1.2. Ayırıcı Çeşitleri ve Özellikleri...................................................................................6
1.2.1. Monte Edildikleri Yerlere Göre Ayırıcılar ..........................................................6
1.2.2. Yapı Özelliğine Göre Ayırıcılar..........................................................................7
1.2.3. Görevlerine Göre Ayırıcılar..............................................................................17
1.2.4. Kumanda Şekillerine Göre Ayırıcılar................................................................19
1.2.5. Ayırıcı Etiket Değerleri ....................................................................................21
1.2.6. Ayırıcı Açma Kapama İşlem Sırası...................................................................22
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................26
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.............................................................................27
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ..................................................................................28
ÖĞRENME FAALİYETİ -2 ..............................................................................................29
2. AYIRICILARIN MONTAJI...........................................................................................29
2.1. Ayırıcıların Montaj Yerleri......................................................................................29
2.2. Ayırıcı Montaj Yöntem ve Teknikleri......................................................................29
2.2.1. Ayırıcıyı Montaj Yerine Getirirken Dikkat Edilecek Hususlar ..........................29
2.2.2. Ayırıcı Montaj Araç Gereçleri ..........................................................................30
2.2.3. Ayırıcı Montaj İşlem Sırası ..............................................................................30
2.2.4. Ayırıcıların Montaj ve İşletilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar .......................33
2.3. Ayırıcının Topraklanmasının Yapılması ..................................................................33
2.4. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ......................................................................34
2.5. Topraklamalar Yönetmeliği.....................................................................................38
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................39
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.............................................................................40
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ.......................................................................................41
ÖĞRENME FAALİYETİ -3 ..............................................................................................42
3. AYIRICILARIN BAĞLANTILARI...............................................................................42
3.1. Ayırıcı Bağlantıları..................................................................................................42
3.1.1. Ayırıcıların Bağlantılarında Kullanılan İletkenlerin Özelliği .............................42
3.1.2. Ayırıcı Bağlantı Yöntem ve Teknikleri .............................................................43
3.1.3. Ayırıcı Kumanda Sistem Bağlantıları ...............................................................47
3.1.4. Ayırıcıların Çalışma Testi ................................................................................51
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................52
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.............................................................................53
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ..................................................................................54
MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................55
CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................56
ÖNERİLEN KAYNAKLAR..............................................................................................57
KAYNAKÇA...58
İÇİNDEKİLER
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool