Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow DOSYALAR arrow Kesiciler Yüksek Gerilim Sistemleri
Kesiciler Yüksek Gerilim Sistemleri Print E-mail
Kesicilerin yapı özelliklerini ve çeşitlerini seçme, yerine
montaj ve bağlantıları ile ilgili,

http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/kesiciler.zip

Kesicilerin montajını yapmak ve kullanmak.
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında standartlara, kuvvetli akım,
topraklamalar yönetmeliğine uygun ve hatasız olarak,
kesicileri seçebilecek, montaj ve bağlantılarını
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Kesicileri hatasız olarak seçebileceksiniz.
2. Kesicilerin yerine montajını hatasız olarak
yapabileceksiniz.
3. Kesicilerin bağlantılarını hatasız olarak yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAM VE
DONANIMI
Ortam: Atölye ortamı, sektör.
Donanım: Kesiciler, kesici katalogları, kesici tanıtım
CD’leri, montaj araç gereçleri, eldiven, baret, iş tulumu,
bağlantı iletkenleri

i
AÇIKLAMALAR... iii
GİRİŞ ...1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .................................................................................................3
1. KESİCİLER...3
1.1. Kesicilerin Görevi Yapısı ve Çeşitleri........................................................................3
1.1.1. Kesicilerin Önemi ..............................................................................................3
1.1.2. Kullanılan Gerilime Göre Kesiciler ....................................................................4
1.1.3. Kesici Üretim Standartları ..................................................................................5
1.1.4. Alternatif Akımın Açılması ve Ark Olayı ...........................................................6
1.1.5. Kesicilerin Yapısı ve Bölümleri..........................................................................7
1.1.6. Arkın Söndürüldüğü Ortama Göre Kesiciler ve Özellikleri .................................9
1.2. Kesicilerin Birbirlerine Üstünlükleri........................................................................18
1.2.1. SF6 Güç Kesicileri Avantaj ve Dezavantajları ...................................................18
1.2.2. Vakumlu Kesicilerin Avantaj ve Dezavantajları...................................................19
1.2.3. Basınçlı Havalı Kesicilerin Avantaj ve Dezavantajları..........................................19
1.2.4. Tam Yağlı Kesicilerin Avantaj ve Dezavantajları.................................................20
1.2.5. Az Yağlı Kesicilerin Avantaj ve Dezavantajları ...................................................20
1.2.6. Manyetik Üflemeli Kesicilerin Avantaj ve Dezavantajları ....................................21
1.3. Kesicilerde Aranan Özellikler..................................................................................21
1.4. Kesici Etiket Değerleri ............................................................................................22
1.5. Kesici Seçiminde Anma Değerleri...........................................................................23
1.5.1. Kesici Seçiminde Olağan İşletme Koşulları ......................................................23
1.5.2. Kesici Seçiminde Yerel Hava ve İklim Koşulları ..............................................24
1.5.3. Kesici Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Karakteristikler.........24
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................27
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................28
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................29
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ...............................................................................................30
2. KESİCİLERİN MONTAJI .............................................................................................30
2.1. Kesicilerin Montaj (Kullanım) Yerleri .....................................................................30
2.2. Kesicilerin Montaj Teknikleri..................................................................................32
2.2.1. Kesicileri Montaj Yerine Getirirken Dikkat Edilecek Hususlar .........................32
2.2.2. Kesicilerin Standart Montaj Yüksekliği ve Açıklık Mesafeleri ..........................34
2.2.3. Montaj Araç ve Gereçleri .................................................................................37
2.2.4. Kesici Montaj İşlem Sırası ...............................................................................38
2.2.5. Kesici Montaj Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar ........................................41
2.3. Kesici Topraklaması Yapımı ...................................................................................41
2.3.1. Topraklama İşlem Sırası...................................................................................41
2.3.2. Topraklama Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar...............................................43
2.4. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ....................................................45
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................46
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................47
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................48
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ...............................................................................................49
3. KESİCİ BAĞLANTILARI ve KUMANDASI................................................................49
3.1. Kesici Bağlantıları...................................................................................................49
3.1.1. Kesici Bağlantılarında Kullanılan İletkenlerin Özelliği .....................................49
3.1.2. Kesici Bağlantı Yöntem ve Tekniği ..................................................................54
3.2. Kesici Kumanda Sistemi .........................................................................................57
3.2.1. Kesici Otomatik Kumanda Sistem Özelliği.......................................................61
3.2.2. Kumanda Sistem Bağlantı İşlem Sırası .............................................................64
3.2.3. Kumanda Sistem Bağlantısında Dikkat Edilecek Hususlar................................65
3.3. Kesicilerin Çalışma Testi (Devreye Alma-Çıkarma) ................................................66
3.3.1. Çalışma Testi İşlem Sırası ................................................................................66
3.3.2. Çalışma Testinde Dikkat Edilecek Hususlar......................................................69
3.4. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ......................................................................73
3.5. Topraklamalar Yönetmeliği.....................................................................................76
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................78
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................79
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................80
MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................81
CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................83
KAYNAKLAR...84
KAYNAKÇA...85
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool