Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow DOSYALAR arrow Fotokopi Makinalarının kullanımı ve bakımları Nasıldır
Fotokopi Makinalarının kullanımı ve bakımları Nasıldır Print E-mail
Fotokopi kullanımı ve bakımları ile ilgili temel bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/fotokopi%20kullanimi%20ve%20bakimlar.zip

Fotokopiyi kullanmak ve bakımını yapmak.
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile fotokopinin
kullanımını, toner ilavesini ve bakımını eksiksiz
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Müşteriyi cihaz konusunda bilgilendirmek (Seçim yapmak)
ve kullanmasını öğreteceksiniz.
2. Cihazda kullanılan tonerin ilavesini, sarf malzemelerin
stoklanması ve peryodik bakımlarını yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Büro makineleri atölyesi, fotokopi makinesi, toner, her türlü
cihaz broşürü, dergisi vb. araçlar, sökme takma aparatları
temizlik malzemesi ve araçları

i
AÇIKLAMALAR... iii
GİRİŞ ...1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1.................................................................................................3
1. FOTOKOPİNİN KULLANILMASI.................................................................................3
1.1. Siyah Beyaz Fotokopinin Kullanım Göstergesinin Tanıtılması...................................3
1.2. Renkli Fotokopinin Kullanım Göstergesinin Tanıtılması............................................8
1.3. Teknik Özellikler ...14
1.3.1. Fotokopinin Özellikleri ....................................................................................14
1.3.2. Farklı Tip Fotokopinin Özellikleri ....................................................................15
1.3.3. Genel Özellikleri ..............................................................................................16
1.3.4. Fotokopi Özellikleri .........................................................................................16
1.3.5. Splc Yazıcı Standart Özellikleri........................................................................16
1.3.6. Pcl Yazıcı Opsiyonel ( Ar-P17) ........................................................................17
1.3.7. Network Tarayıcı Opsiyonel ( Ar-Ns2).............................................................17
1.3.8. Faks Opsiyonel (Ar-Fx7)..................................................................................17
1.3.9. Diğer Aksesuarlar ............................................................................................18
1.4. Analog ve Dijital Fotokopi Arasındaki Farklar ........................................................18
1.4.1. Analog ve Dijital Fotokopi Prensibi..................................................................18
1.4.2. Elektro Fotografik Baskı Yöntemi (Electrostatographic Method) Yapılış Farkları
...19
1.5. Servis El Kitapçığı ..................................................................................................22
1.5.1. Fotokopi Makinesinin Genel Kısımları .............................................................22
1.5.2. Fotokopilerin Sınıflandırılması.........................................................................23
1.5.3. Emniyet Bilgileri..............................................................................................23
1.5.4. Uyarı ve Önlem Sembolleri ..............................................................................24
1.5.5. Günlük Kullanım İçin Alınacak Önlemler ........................................................28
1.5.6. Lazer Güvenliği ...............................................................................................29
1.5.7. Dahili Lazer Radyasyonu .................................................................................29
1.5.8. Lazer Güvenlik Etiketi .....................................................................................30
1.5.9. Akustik Gürültü ...............................................................................................30
1.6. Temel İşlemler ...30
1.6.1. Kopyalama...30
1.6.2. Kâğıt Yükleme.................................................................................................32
1.6.3. Birinci Kâğıt Tablasına Kâğıt Yükleme ............................................................33
1.6.4. İkinci Kâğıt Tablasına Kâğıt Yükleme..............................................................35
1.6.5. Dokümanı Yükleme .........................................................................................37
1.6.6. Kopyalama İşini Durdurma/Yeniden Başlatma /İptal Etme...............................42
1.6.7. Kâğıt Boyutları ................................................................................................43
1.6.8. Uygun Olmayan Kâğıtlar..................................................................................44
1.6.9. Yanyol (Bypass) Tablalarına Normal Kâğıt Yükleme .......................................45
1.6.10. Manuel Bypass İle Manuel Olarak Beslenen Kağıda Kopyalama ....................46
1.7. Hata Mesajları...47
1.7.1. Toner Yok Mesajı ............................................................................................47
1.7.2. Toner Şişesini Yenilemek.................................................................................47
1.7.3. Kâğıt Sıkışması Mesajı.....................................................................................50
1.7.4. Dubleks Ünitesindeki Hatalı Kâğıt Beslemesini Gidermek................................50
1.7.5. Ana Ünite veya Birinci Tabladaki Hatalı Kâğıt Beslemesini Gidermek.............51
1.7.6. Kâğıt Besleme Ünitesindeki Hatalı Kâğıt Beslemesini Gidermek......................54
1.7.7. Çoklu Bypass Tablasındaki Hatalı Kâğıt Beslemesini Gidermek.......................55
1.7.8. Orijinalin Sıkışması Mesajı ..............................................................................57
1.7.9. Otomatik Doküman Besleyicideki Hatalı Kâğıt Beslemesini Gidermek.............58
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................60
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................61
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................62
ÖĞRENME FAALİYETİ–2...............................................................................................63
2. PPC’LERİN BAKIMI ...63
2.1. PPC Montajı İçin Kurulum Esnasında Alınacak Önlemler .......................................63
2.1.1. Kurulum Yeri...................................................................................................63
2.1.2. Güç Kaynağı ...64
2.1.3. İşletim Tedbirleri .............................................................................................64
2.2. Makinenin Yatay (Seviye) Yerleştirilmesi ...............................................................65
2.3. Güç (Voltaj Birim Gerilimi) ve Akım Kapasitesi .....................................................68
2.4. Ozon Gazı Oluşumu................................................................................................68
2.5. Paketleme Materyalleri ve Kullanım Malzemelerinin Uygun Şekilde Kaldırılması...68
2.6. Fotokopi Makinesinin Bakımı .................................................................................69
2.6.1. Temizlik Malzemeleri ......................................................................................69
2.6.2. Araç ve Gereçlerin Tanıtılması .........................................................................69
2.6.3. Araç ve Gereçlerin Kullanılması.......................................................................69
2.6.4. Fotokopi Makinesinin Dış Kasasının Bakımı ....................................................69
2.6.5. Fotokopi Makinesinin Genel Temizliğini Yapmak............................................71
2.6.6. Toner Şişesini Yenilemek.................................................................................81
2.7. Kullanılan Malzemelerin Kontrolü ..........................................................................83
2.7.1. Kullanılan Malzemeler .....................................................................................83
2.7.2. Kullanım Malzemelerinin Yeterli Miktarda Depolanması .................................84
2.7.3. Kullanım Malzemelerinin Depolanması ve Kullanımı İçin Önlemler ................84
2.8. Periyodik Kontrol...85
2.8.1. Her 20.000 Kopyada Kontrol............................................................................85
2.8.2. Her 100.000 Kopyada Kontrol ve Revizyon......................................................85
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................87
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................88
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................89
MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................90
CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................93
KAYNAKÇA...95
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool