Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow DOSYALAR arrow Faksların kullanımı ve raporlarının incelenmesi Faks Kullanma Yöntemleri
Faksların kullanımı ve raporlarının incelenmesi Faks Kullanma Yöntemleri Print E-mail
Faksların kullanımı ve raporlarının incelenmesi ile ilgili temel
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/fakslarin%20kullanimi%20ve%20raporlarin%20incelenmesi.zip

Faksları kullanmak, rapor almak ve maliyet çıkartmak.
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında faksların tüm özelliklerinin
kullanımını ve raporlama işlemlerini hatasız yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Faks ayarları ve kullanımını hatasız yapabileceksiniz.
2. Raporlama ayarları ve rapor alınmasını hatasız
yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
Faks makinesi

AÇIKLAMALAR... ii
GİRİŞ ...1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1.................................................................................................3
1. KULLANIM KILAVUZU...............................................................................................3
1.1. Ekran Üzerinde Programlama....................................................................................3
1.1.1. İşlev Kipi ...3
1.1.2. Alternatif Görüntüler..........................................................................................4
1.2. İlk Ayarlar...4
1.2.1. Arama Kipinin (Tuşlu/Çevirmeli) Ayarlanması ..................................................4
1.2.2. Tarih ve Saatin Ayarlanması...............................................................................4
1.2.3. Telefon Numaranızın ve Şirket İsminin Girilmesi ...............................................5
1.2.4. Ses Sinyali Düzeyinin Ayarlanması ....................................................................7
1.2.5. Bellekte Saklama ...............................................................................................7
1.2.6. Tuş Kilidi Sistemi ..............................................................................................8
1.3. Faks Mesajını Alma Ayarları...................................................................................11
1.3.1. Faks Mesajlarının Alması için Temel işlemler ..................................................11
1.3.2. Gelişmiş Faks Mesajı Alım İşlemleri................................................................15
1.4. Faks Mesajını Gönderme Ayarları ...........................................................................20
1.4.1. Otomatik Doküman Besleyici (ADF)................................................................20
1.4.2. Temel Faks Mesajı Gönderim İşlemleri ............................................................23
1.4.3. Gelişmiş Faks Mesajı Gönderim İşlemleri ........................................................29
1.5. Otomatik Arama Numaraları ve Arama Seçenekleri.................................................35
1.5.1. Kolay Arama İçin Numaraların Saklanması ......................................................35
1.5.2. Arama Seçenekleri ...........................................................................................39
1.6. Mesaj Merkezi ...42
1.6.1. Mesaj Merkezi Kipi..........................................................................................42
1.6.2. Uzaktan Faks Mesajı Alınması .........................................................................51
1.7. Kopyaların Çıkarılması ...........................................................................................54
1.7.1. Kopyalama İşlevleri .........................................................................................54
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................57
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................58
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................59
ÖĞRENME FAALİYETİ–2...............................................................................................60
2. RAPORLARIN YAZDIRILMASI .................................................................................60
2.1. Rapor Yazdırma...61
2.2. Gönderim Doğrulama (Xmit) Raporu......................................................................61
2.3. Faaliyet Raporu Aralığı ...........................................................................................62
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................63
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................64
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................65
MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................66
CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................68
KAYNAKÇA...71
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool