Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow DOSYALAR arrow Elektro-Hidrolik sistem elemanlarının yapıları, çeşitleri, bağlantıları, özellikleri
Elektro-Hidrolik sistem elemanlarının yapıları, çeşitleri, bağlantıları, özellikleri Print E-mail
Bu modül elektro-hidrolik sistem elemanlarının yapıları,
çeşitleri, bağlantıları, özellikleri ve bu sistemlerde kullanılan
kumanda teknikleri ile uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri
kazandıran öğrenme materyalidir.

http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/elektro%20hidrolik%20sistemler.zip

Elektrohidrolik devre elemanlarını tanımak ve elektrohidrolik
devreleri kurmak.
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Gerekli atölye ortamı ile el, güç aletleri donanımları
sağlandığında elektro-hidrolik sistemleri tanıyarak güvenli,
verimli, amaca ve tekniğine uygun çalıştırabileceksiniz.
Amaçlar
1. Elektro-hidrolik devre elemanlarını tanıyıp özelliklerini
öğreneceksiniz ve Elektro-hidrolik devrelerde ölçme
yapabileceksiniz
2. Elektro-hidrolik devreyi tekniğine uygun
tasarlayabileceksiniz. Sembolleri çizip tanıyabileceksiniz.
3. Elektro-hidrolik devre elemanları arasındaki bağlantıyı
yapıp sistemi hatasız çalıştırabileceksiniz.
4. Uygun atölye ortamı ve gerekli techizat sağlandığında
oransal hidrolik devre elemanlarını kullanarak devreyi
oluşturup hatasız çalıştırabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Atölye ortamı, otomatik kumanda deney setleri, kumanda
devre elemanları, hidrolik motorlar, ölçü aletleri, hidrolik deney
seti, kumanda malzeme katalokları, hidrolik malzeme
katalokları, elektro-hidrolik çizim progranı, tepegöz,
projeksiyon, bilgisayar va temel el takımları


i
AÇIKLAMALAR...iv
GİRİŞ ...1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1.................................................................................................3
1. ELEKTROHİDROLİK DEVRE ELEMANLARI YAPISI VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ
...3
1.1. Butonlar ...3
1.2. Şalterler ...4
1.3. Sınır Anahtarları...4
1.4. Basınç Şalterleri ...5
1.5. Selenoid Valfler ...5
1.6. Trafo ve Doğrultmaçlar .............................................................................................5
1.7. Röleler ...7
1.8. Kontaktörler...7
1.9. Uyarı Ölçü Cihazları ve Test Cihazları ......................................................................8
1.9.1. Basınç Ölçer ...8
1.9.2. Akış Ölçer...9
1.9.3. Sıcaklık Ölçer ...9
1.9.4. Debi Ölçer ...10
1.9.5. Seviye Göstergesi.............................................................................................11
1.9.6. Kirlilik Göstergesi............................................................................................11
1.9.7. Test Cihazları...................................................................................................12
1.10. Potansiyometre...12
1.11. Amplifikatörler ...13
1.12. Oransal Valfler...13
1.12.1. Yön Kontrol Valfleri ......................................................................................13
1.12.2. Basınç Emniyet Valfleri .................................................................................14
1.12.3. Akış Kontrol Valfleri......................................................................................15
1.12.4. Oransal Valflerin Kumanda Tablosu...............................................................16
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................18
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................20
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................21
ÖĞRENME FAALİYETİ–2...............................................................................................22
2. ELEKTROHİDROLİK KUMANDA BİLGİSİ ...............................................................22
2.1. ElektroHidrolik Malzeme Sembol Bilgisi ................................................................22
2.1.1. Elle Kumanda Sembolleri.................................................................................22
2.1.2. Elektrikli Anahtarlama Sembolleri....................................................................23
2.1.3. Röle Bobini ve Kontaklar İçin Sembolleri ........................................................23
2.1.4. Role ve Bobin Sembolleri.................................................................................23
2.1.5. Mekanik ve Elektrikle Kumanda Sembolleri.....................................................23
2.1.6. Elektrik Bağlantı Sembolleri ............................................................................24
2.1.7. Elektrik Güç Kaynağı Sembolleri .....................................................................24
2.2. ElektroHidrolik Devre Elemanları Sembolleri ve İçerdiği Mantık............................24
2.3. ElektroHidrolik Devre Elemanlarının Devre Üzerinde.............................................26
2.3.1. Rakamla Tanımlandırılması..............................................................................26
2.3.2. Harfle Tanımlandırılması .................................................................................26
2.4. Teknolojik Şema ...27
ii
2.5. Fonksiyon Blok Diyagramı......................................................................................28
2.6. Hidrolik Devre Şeması ............................................................................................28
2.7. Hidrolik Devre Çiziminde Elemanların Numaralandırılması ....................................28
2.8. Elektrik Kumanda Şeması .......................................................................................28
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................29
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................31
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................32
ÖĞRENME FAALİYETİ–3...............................................................................................33
3. TEK ETKİLİ SİLİNDİRLERİN KONTROLÜ...............................................................33
3.1. Paralel Çalışan Valflerin Devre Şeması ...................................................................33
3.2. Seri Çalışan Valflerin Devre Şeması........................................................................34
3.2.1. Çalışma Diyagramı...........................................................................................35
3.2.2. Hidrolik Devre Şeması ve Uygulaması .............................................................35
3.2.3. Elektrik Devre Şeması ve Uygulaması..............................................................36
3.3. Girişin ve Çıkışın Kısılması ile Ilgili Devre Şeması ve Uygulaması .........................37
3.3.1. Çalışma Diyagramı...........................................................................................37
3.3.2. Hidrolik Devre Şeması .....................................................................................37
3.3.3. Elektrik Devre Şeması......................................................................................38
3.4. Oransal Valfler Çift Etkili Silindirin Kontrolü .........................................................38
3.4.1. Yön Kontrol Valfleri Devre Şeması ve Uygulaması..........................................38
3.4.2. Akış Kontrollu Oransal Valf Devre Şeması ve Uygulaması...............................41
3.4.3. Basınç Kontrollu Oransal Valf Devre Şeması ve Uygulaması ...........................43
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................46
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................48
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................49
ÖĞRENME FAALİYETİ–4...............................................................................................50
4. BİRDEN FAZLA SİLİNDİRİN KONTROLÜ................................................................50
4.1. Paralel Bağlantılı Devreler ve Uygulaması ..............................................................50
4.1.1. Çalışma Diyagramı...........................................................................................50
4.1.2. Hidrolik Devre Şeması .....................................................................................51
4.1.3. Elektrik Devre Şeması......................................................................................52
4.2. Seri Bağlantılı Devreler ve Uygulaması...................................................................52
4.2.1. Çalışma Diyagramı...........................................................................................52
4.2.2. Hidrolik Devre Şeması .....................................................................................53
4.2.3. Elektrik Devre Şeması......................................................................................54
4.3. Basınç Kademeli Devre Şeması ve Uygulaması .......................................................54
4.3.1. Çalışma Diyagramı...........................................................................................54
4.3.2. Hidrolik Devre Şeması .....................................................................................55
4.3.3. Elektrik Devre Şeması......................................................................................56
4.4. Kombinasyonlu Devreler.........................................................................................56
4.4.1. Çalışma Diyagramı...........................................................................................57
4.4.2. Hidrolik Devre Şeması .....................................................................................58
4.4.3. Elektrik Devre Şeması......................................................................................58
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................60
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................62
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................63
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................64
MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................66
CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................68
ÖNERİLEN KAYNAKLAR..............................................................................................71
KAYNAKÇA...72
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool