Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow DOSYALAR arrow Bobinajcılık Basit Paralel Endüvi Sarımı
Bobinajcılık Basit Paralel Endüvi Sarımı Print E-mail
Basit paralel endüvi sarımını yapmak hakkında temel bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/basit%20%20paralel%20enduvi%20sarimi.zip

Kollektörlü motor sarımını yapmak.
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Gerekli ekipman ile donatılmış atölye ortamında kollektörlü
motorun basit paralel endüvi sarımını yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Endüviyi değerlerini alarak sökebileceksiniz.
2. Endüviyi sarıma hazırlayabileceksiniz.
3. Basit paralel endüvi sarımını fabrika normlarına uygun
olarak sarabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Sargıları yanmış arızalı endüvi, havya, pürmüz, kimyasal
maddeler, sargıları sökülmüş boş endüvi, testere, eğe, bıçak,
tel fırça, yapıştırıcı, yalıtılmış boş endüvi, uygun çapta bobin
makarası, endüvi sehpası, makaron, presbant, tokmak, sarım
bıçağı, kavela.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap)
uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi
ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

içindekiler
AÇIKLAMALAR... iii
GİRİŞ ...1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .................................................................................................3
1. BASİT PARALEL ENDÜVİ SARIMI .............................................................................3
1.1. Sarım Şemaları Çiziminde Kullanılan Semboller, Tanımlar ve Formüller ..................4
1.2. Basit Paralel Sarım Tipinin Çizimi ............................................................................7
1.2.1. Sağa Açılımlı Sarım...........................................................................................8
1.2.2. Sola Açılımlı Sarım............................................................................................8
1.3. Endüvi Sökme Teknikleri........................................................................................28
1.3.1. Sargıların Sökülmesi Sırasında Alınacak Değerler............................................29
1.4. Sipir Sayısının Önemi .............................................................................................33
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................34
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................36
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................37
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ...............................................................................................38
2. ENDÜVİNİN TEMİZLİĞİ.............................................................................................38
2.1. Endüvi Temizleme Yöntemleri................................................................................38
2.1.1. Oyuk Presbantlarının Çıkartılması ve Oyukların Temizlenmesi ........................38
2.1.2. Kollektörün Temizlenmesi ve Kontrolü............................................................40
2.2. Yalıtımın Önemi ...40
2.3. Endüvi Yalıtım Teknikleri, Endüvi Mili Yalıtım Yöntemi .......................................41
2.3.1. Endüvi Milinin Yalıtılması ...............................................................................41
2.3.2. Endüvi Oyuklarının Yalıtılması ........................................................................42
2.4. Presbant Hazırlama Yöntemleri ...............................................................................42
2.5. Presbant Yerleştirme Yöntemleri.............................................................................43
2.6. Kavela Hazırlama Yöntemi .....................................................................................44
2.7. Kollektörün Dilimleri Arası Kontrol Yöntemi..........................................................45
2.8. Dilimler İle Gövde Arası Kaçak Kontrol Yöntemi ...................................................45
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................46
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................48
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................49
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ...............................................................................................50
3. ENDÜVİ SARIMI ...50
3.1. Sarım Sırasında Gerekli İş Güvenliği Bilgileri .........................................................50
3.2. Basit Paralel Endüvi Sarım Tekniği .........................................................................50
3.2.1. Oyuk Kamalarının Hazırlanması ve Oyuklara Takılması...................................52
3.3. Sargıların Sarım Tipine Göre Oyuklara Yerleşme Özellikleri...................................53
3.3.1. Klasik Tip Endüvi Sarımı .................................................................................53
3.3.2. “V” Tipi Endüvi Sarımı....................................................................................56
3.3.3. “H” Tipi Endüvi Sarımı....................................................................................58
3.3.4. Mekik Tipi Endüvi Sarımı................................................................................60
3.4. Endüvi Bobinlerinin Yalıtılması ..............................................................................61
3.5. Endüvi Sarımı Uygulamaları ...................................................................................62
3.6. Bobin Uçlarının Kollektör Dilimlerine Yerleştirilmesi.............................................62
3.7. Bobin Uçlarını Kazıma Yöntemi .............................................................................63
3.8. Sarım Sonunda Yapılacak Kontroller.......................................................................63
İÇİNDEKİLER
3.8.1.Kollektör Dilimlerinin Kontrol Edilmesi ...........................................................63
3.8.2. Kollektör Dilimleri İle Endüvi Mili Arasında Gövdeye Kaçak Kontrolü ...........63
3.8.3. Bobinler Arası Kısa Devre Kontrolü.................................................................63
3.9. Bobin Uçlarının Kollektör Dilimlerine Lehimlenmesi..............................................64
3.10. Sargı Bandajının Yapılması ...................................................................................65
3.11. Endüvi Bobinlerinin Verniklenmesi.......................................................................66
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................67
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................68
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................70
MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................71
CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................72
ÖNERİLEN KAYNAKLAR..............................................................................................73
KAYNAKÇA...74
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool