Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow DOSYALAR arrow Bina İçi Haberleşme Tesisatında Bakım ve Onarım
Bina İçi Haberleşme Tesisatında Bakım ve Onarım Print E-mail
Bina içi haberleşme tesisatının bakımı, tesisatta arıza tespiti
ve arıza giderme, telefon makinesi arızaları ile ilgili temel
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.


http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/bina%20ici%20haberlesme%20tesisatinda%20bakim%20onarim.zip

ÖN KOŞUL
Bina İçi Haberleşme Tesisatı Araç ve Gereçleri modülü İle
Bina İçi Haberleşme Tesisatının Montajı modülünü almış
olmak.
YETERLİK Bina içi haberleşme tesisatının bakımını yapmak ve
arızalarını gidermek.
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, bina içi haberleşme tesisatının
bakımını yapabilecek, arızalarını tespit edebilecek ve
arızalarını giderebileceksiniz.
Amaçlar
1. Bina içi haberleşme tesisatının bakımını servis bakım
talimatlarına uygun olarak yapabileceksiniz.
2. Bina içi haberleşme tesisatının arızalarını tespit
edebileceksiniz.
3. Bina içi haberleşme tesisatının arızalarını
giderebileceksiniz.
4. Telefon makinesinde oluşan arızaları giderebileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
İç haberleşme tesisatının kurulduğu yer, sistemin bulunduğu
yer, AVO metre, el aletleri takım çantası.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap)
uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi
ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.i
AÇIKLAMALAR... iii
GİRİŞ ...1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .................................................................................................3
1. BİNA İÇİ HABERLEŞME TESİSATININ BAKIMI .......................................................3
1.1. Bakım ve Gerekliliği..................................................................................................3
1.2. Düzeltici Bakım...4
1.3. Önleyici Bakım...4
UYGULAMA FAALİYETİ..............................................................................................6
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................................8
PERFORMANS DEĞERLENDİRME..............................................................................9
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ...............................................................................................10
2. BİNA İÇİ HABERLEŞME TESİSATINDA ARIZA TESPİTİ .......................................10
2.1. Arızanın Tanımı...10
2.2. Arıza Yakalama Teknikleri ......................................................................................10
2.2.1. Tesisatın Genel Yapısı ile İlgili Bilgi Toplama...................................................12
2.2.2. Arıza Belirtilerinin Tespiti .................................................................................15
2.2.3. Arızanın Lokalize Edilmesi................................................................................15
2.2.4. Ölçme...15
2.2.5. Cihazların Testi .................................................................................................21
UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................22
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................24
PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................25
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ...............................................................................................26
3. BİNA İÇİ HABERLEŞME TESİSATINDA ARIZA GİDERME....................................26
3.1. Santral Arızaları...26
3.1.1. Program Arızaları ..............................................................................................29
3.1.2. Donanım Arızaları .............................................................................................31
3.1.3. Besleme Ünitesi Arızaları ..................................................................................35
3.2. Çevre Birimleri Arızaları .........................................................................................37
3.2.1. Konsol Arızaları ................................................................................................37
3.2.2. Faks Cihazı Arızaları .........................................................................................39
3.2.3. Modem Cihazı Arızaları ....................................................................................41
3.2.4. Diğer Çevre Birimleri Arızaları .........................................................................43
3.3. Kablo Arızaları ...44
3.4. Kablo Ek Yeri Arızaları ...........................................................................................45
UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................46
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................48
PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................49
ÖĞRENME FAALİYETİ-4 ...............................................................................................50
4. Telefon Makinesi Arızaları.............................................................................................50
4.1. Telefon Makinesi Çalışma Prensibi ..........................................................................50
4.2. Telefon Makinesini Oluşturan Kısımların Görevleri .................................................53
4.2.1. Mikrofon / Kulaklık...........................................................................................53
4.2.2. Tuş Takımı ...55
4.2.3. Köken / Spiral Kordonu.....................................................................................56
4.2.4. Çatal Altı Kontağı..............................................................................................57
İÇİNDEKİLER
4.2.5. Ana Kartı...58
UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................60
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................61
PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................62
MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................63
CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................67
ÖNERİLEN KAYNAKLAR..............................................................................................69
KAYNAKÇA...70
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool