Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow DOSYALAR arrow Bina İçi Haberleşme Tesisatı 2 ilgili Ders Notu
Bina İçi Haberleşme Tesisatı 2 ilgili Ders Notu Print E-mail
Bina içi haberleşme tesisatını uygun biçimde kurmak, santrali
kurup programlamak ve sistem kontrol formunu hazırlamak
amacının kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/bina%20ici%20haberlesme%20tesiisati2.zip

iii
Dahili tesisatı döşemek ve santrali programlayarak test etmek.
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, bina içi haberleşme tesisatını
projeye, TSE’ye ve bina içi telefon tesisatı (ankastre)
şartnamesine uygun olarak montaj ve testini yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Bina içi dahili tesisatı; TSE’ye, projeye, bina içi telefon
tesisatı (ankastre) şartnamesine uygun olarak
döşeyebilecek ve bağlantıları yapabileceksiniz.
2. Bina içi haberleşme tesisatında yer alan santrale enerji
uygulayarak santral ve çevre birimlerinin çalışma ve
fonksiyonlarının testini yapabileceksiniz.
3. Bina içi haberleşme tesisatında yer alan santrali kullanıcı
istekleri doğrultusunda programlayabileceksiniz.
4. Kurduğu bina içi haberleşme tesisatının tüm özelliklerini
kontrol edebilecek ve kullanıcıya sistemin çalışması ile
ilgili bilgi verebileceksiniz.
iv
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Tesisatın çekileceği alan, el aletleri takım çantası. tesisatın
bulunduğu alan, santral, konsol, gerekli çevre birimleri, kablo
ölçüm cihazı.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru
cevap)uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi
ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.


i
AÇIKLAMALAR... iii
GİRİŞ ...1
ÖĞRETİM FAALİYETİ-1...................................................................................................3
1. DAHİLİ TESİSAT...3
1.1. Tanımlar ...3
1.1.1. Telefon Prizi...3
1.1.2. Kat Telefon Terminali .........................................................................................3
1.1.3. Ara Telefon Terminali .........................................................................................3
1.1.4. Bina Ana Giriş Terminali.....................................................................................3
1.1.5. Ana Hat Tesisatı ..................................................................................................4
1.1.6. Ara Terminal Kutusu...........................................................................................4
1.1.7. Kat Terminal Kutusu ...........................................................................................4
1.1.8. Bina Ana Giriş Terminal Kutusu..........................................................................4
1.1.9. Terminal Bloğu ...................................................................................................4
1.2. Bina İçi Telefon Tesisatı (Ankastre) Teknik Şartnamesi .............................................5
1.2.1. Telefon Tesisat Sortisi (Telefon Priz Tesisatı)......................................................5
1.2.2. Telefon Tesisatı Paralel Sortisi (Telefon Paralel Priz Tesisat)...............................5
1.2.3. Ana Hat Tesisatı ..................................................................................................6
1.2.4. Telefon Terminal Kutuları ...................................................................................7
1.2.5. Türk Telekom Şebekesine İrtibat Tesisatı.............................................................8
1.2.6. Bina İçi Telefon Tesisatı Topraklaması ..............................................................10
1.2.7. Bina İçi Telefon Tesisatı Projesinin Hazırlanmasına Dair Esaslar.......................10
1.3. Kablo Renk Kodları .................................................................................................13
1.3.1. Yıldız Dörtlü Yapısı ..........................................................................................13
1.3.2. Gurup Yapısı ...14
1.3.3. Paket Yapısı ...14
1.4. Topraklamanın Gerekliliği .......................................................................................15
1.5. Akü Çeşitleri ve Özellikleri......................................................................................16
UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................18
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................20
PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................21
ÖĞRETİM FAALİYETİ-2.................................................................................................22
2. SANTRAL VE ÇEVRE BİRİMLERİ.............................................................................22
2.1. Haberleşme Tesisatı Çalışma Prensibi ......................................................................23
2.2. Konsol Kullanımı...25
2.2.1. Konsol Üzerindeki Tuşların Görevleri................................................................26
2.2.2. Program Tuşları ve Bu Tuşların Programlanması ...............................................28
2.2.3. LCD Ekran...29
2.3. Yedek Güç Ünitesi Çalışma Prensibi........................................................................29
UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................31
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................32
PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................33
ÖĞRETİM FAALİYETİ-3.................................................................................................34
3. SANTRALİN PROGRAMLANMASI............................................................................34
3.1. Santral Özellikleri ...35
3.1.1. Kapasite ...35
3.1.2. Desteklenen Çevre Birimi..................................................................................35
3.1.3. Programlanabilir Olma ......................................................................................36
3.1.4. Güç Kullanımı ...................................................................................................36
3.1.5. Bekletmede Müzik Dinletme .............................................................................36
3.1.6. Genel Gece Servisi ............................................................................................36
3.1.7. Çatalaltı (Flash) .................................................................................................36
3.1.8. Özel/Ortak Hafıza..............................................................................................37
3.1.9. Dahili-Harici Çalma Tonu .................................................................................37
3.2. Santral Markasına Uygun Komut Bilgisi ..................................................................37
3.2.1. Santrali Programlama Yöntemleri ......................................................................37
3.2.2. Programların Korunması....................................................................................37
3.2.3. Programlama Kodları.........................................................................................38
3.3. Konsol Kullanarak Programlama..............................................................................42
3.3.1. Ortak Hafızaya Numara Girme ..........................................................................42
3.3.2. Sistemi Genel Gece Servisine Sokma.................................................................42
3.3.3. Çevir Sesi Olmayan Abone................................................................................43
3.3.4. Dış Hat Konuşma Süresini Kısıtlama .................................................................43
3.3.5. Dış Hat Erişim Sınırlaması ................................................................................43
3.3.6. Dış Hat Yetki Sınırlaması ..................................................................................44
3.3.7. Dış Hattan Geleni Yönlendirme.........................................................................44
3.3.8. Tarih ve Saat Bilgisi Girme................................................................................45
3.3.9. Çatalaltı Programı..............................................................................................45
3.3.10. Beklemede Müzik............................................................................................45
3.3.11. Harici Hat Erişim Kodu Belirleme ...................................................................46
UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................47
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................48
PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................49
ÖĞRETİM FAALİYETİ-4.................................................................................................50
4. SİSTEMİN KONTROLÜ VE TESLİMİ.........................................................................50
4.1. Sistem Kontrol Formu Hazırlanması ........................................................................50
4.1.1. Testi Yapılacak Cihazların Belirlenmesi ............................................................51
4.1.2. Test Edilecek Özelliklerin Belirlenmesi .............................................................51
4.2. Sistem Kontrolünün Yapılması ve Formun Doldurulması .........................................52
4.2.1. Test Edilen Cihazın Form Üzerinde İşaretlenmesi..............................................52
4.2.2. Test Edilen Özelliklerin Form Üzerinde İşaretlenmesi........................................52
4.3. Kullanıcıya Sistemin Çalışması İle İlgili Bilgi Verilmesi ..........................................52
UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................54
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................55
PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................56
MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................57
CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................59
KAYNAKÇA...61
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool