Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow DOSYALAR arrow Bina İçi Haberleşme Tesisatı 1 ders Notları
Bina İçi Haberleşme Tesisatı 1 ders Notları Print E-mail
Bina içi haberleşme tesisatı(ankastre) ve kullanılacak cihaz,
araç gereç ve malzemeleri projeye, TSE’ye ve bina içi
telefon tesisatı teknik şartnamesine uygun olarak tespit
etme bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/bina%20ici%20haberlesme%20tesisati%201.zip


iii
Araç-gereç, malzeme ve ekipman seçmek ve montaj
krokisi çizmek
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, bina içi haberleşme
tesisatının (ankastre) yapısını bilecek, kullanılacak cihaz,
araç gereç ve malzemeleri projeye, TSE’ye ve bina içi
telefon tesisatı teknik şartnamesine uygun olarak tespit
edebileceksiniz.
Amaçlar
1. Bina içi haberleşme tesisatının tanımını yapabilecek,
gerekliliğini açıklayabilecek ve cihazları kullanıcı
ihtiyaçları doğrultusunda tespit edebileceksiniz.
2. Bina içi haberleşme tesisatında kullanılacak santral
ve çevre birimlerinin yerlerini, bina içi telefon
tesisatı (ankastre) şartnamesinde yer alan sembol ve
işaretleri kullanarak montaj krokisi üzerinde
belirtebileceksiniz.
3. Bina içi haberleşme tesisatında kullanılacak araç
gereç, malzeme ve ekipmanları TSE’ye, projeye ve
kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak seçebileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Atölye ortamı, tesisat çekilecek yer, kâğıt, kalem, katalog,
hesap makinesi, uzunluk ölçer, terminal kutusu, terminal
bloğu, bağlantı elemanları, kablo, kablo kanalı, santral ve
çevre birimleri katalogları, üniversal soket pensesi,
terminal irtibatlama aleti, takımhane, takım çantası, el
aletleri panosu, gibi el ve güç aletlerinin bulunduğu
ortamlar.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama,
soru-cevap)uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

i
AÇIKLAMALAR... iii
GİRİŞ ...1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1.................................................................................................3
1. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE)..............................................................3
1.1. Tanımı ...3
1.2. Gerekliliği...3
1.3. Kullanılan Cihazlar ve Görevleri ...............................................................................5
1.3.1. Santral...5
1.3.2. Konsol ...6
1.3.3. Telefon Makinesi ...............................................................................................7
1.3.4. Faks Cihazı ...10
1.3.5. Modem...11
1.3.6. Yedek Besleme Ünitesi ....................................................................................12
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................13
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................14
ÖĞRENME FAALİYETİ–2...............................................................................................15
2. MONTAJ KROKİSİ ÇİZİMİ .........................................................................................15
2.1. Bina İçi Telefon Tesisatı Sembol ve İşaretleri..........................................................15
2.1.1. Tanımlar ...16
2.1.2. Telefon Tesisat Sortisi (Telefon Priz Tesisatı) ..................................................17
2.1.3. Telefon Tesisatı Paralel Sortisi (Telefon Paralel Priz Tesisat) ...........................17
2.1.4. Ana Hat Tesisatı...............................................................................................17
2.1.5. Telefon Terminal Kutuları................................................................................18
2.1.6. Türk Telekom Şebekesine İrtibat Tesisatı .........................................................19
2.1.7. Bina İçi Telefon Tesisatı Topraklaması.............................................................19
2.1.8. Bina İçi Telefon Tesisatı Projesinin Hazırlanmasına Dair Esaslar .....................19
2.2. Montaj Krokisi Çizimi.............................................................................................25
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................26
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................27
ÖĞRENME FAALİYETİ–3...............................................................................................28
3. ARAÇ GEREÇ, MALZEME VE EKİPMANLAR .........................................................28
3.1. Bina İçi Telefon Tesisatı Kablo Çeşitleri ve Özellikleri ...........................................28
3.2. Telefon Santrali Özellikleri .....................................................................................30
3.2.1. Kavramlar ...32
3.3. Kablo Kanalı ve PVC Boru Çeşitleri .......................................................................33
3.4. Çevre Birimleri Çeşit ve Özellikleri.........................................................................34
3.4.1. Konsol ...34
3.4.2. Telefon Makinesi .............................................................................................35
3.4.3. Faks ...37
3.4.4. Yazıcı ...40
3.5. Terminal Kutusu, Priz, Fiş ve Soketlerin Yapı ve Özellikleri ...................................40
3.6. Yedek Besleme Ünitesi Özellikleri ..........................................................................42
3.7. Terminal (Modül) İrtibatlama Aletleri .....................................................................42
3.8. Üniversal Soket Pensesi ..........................................................................................43
3.9. Gerekli Cihaz ve Malzemeyi Seçme (Uygulama).....................................................44
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................45
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................46
MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................47
CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................50
ÖNERİLEN KAYNAKLAR..............................................................................................52
KAYNAKÇA...53
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool