Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow DOSYALAR arrow Bilgisayarla baskı devre çizimi ile ilgili temel bilgi
Bilgisayarla baskı devre çizimi ile ilgili temel bilgi Print E-mail
Bilgisayarla baskı devre çizimi ile ilgili temel bilgi ve
becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/bilgisayarla%20baski%20devre%20cizimi.zip


Elektrik ve elektronik devre ve şemalara ait baskı devreleri
bilgisayar ortamında çizmek.
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Bu modül ile elektrik-elektronik devre ve şemalara ait
baskı devrelerini bilgisayar ortamında çizebileceksiniz.
Amaçlar
1. Baskı devre çizimi uygulama programının
menülerini ve özelliklerini tanıyarak, menü
işlemlerini yapabileceksiniz.
2. Tasarım ortamını tanıyarak tasarım menüsüne ait
işlemleri yapabileceksiniz.
3. Program modlarını tanıyarak; dosya kaydetme, padhat-
sembol ekleme işlemlerini yapabileceksiniz.
4. Baskı devre çiziminde dikkat edilecek noktaları
öğrenerek; baskı devre uygulamaları
yapabileceksiniz.
5. Baskı devre içine sembol ekleyebilecek veya sembol
düzenleme işlemlerini yapabileceksiniz.
6. Otomatik baskı devre çizimini gerçekleştirerek çıktı
işlemlerini yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Bilgisayar, İşletim Sistemi, Elektrik-Elektronik Baskı
Devre Çizim Yazılımı
ÖLÇME ve
DEĞERLENDİRME
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda size, uygulama, soru-cevap,
boşluk doldurma, test uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirecektir.


i
AÇIKLAMALAR... iii
GİRİŞ ...1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1.................................................................................................3
1. BASKI DEVRE ÇİZİMİ UYGULAMA PROGRAMI......................................................3
1.1. Programın Özellikleri ................................................................................................3
1.1.1. Programın Tanıtılması........................................................................................3
1.1.2. Ares`in Teknik Özellikleri..................................................................................4
1.2. Programın Çalıştırılması............................................................................................4
1.3. Ana Menünün Tanıtımı .............................................................................................5
1.3.1. ‘‘File’’ Menüsü..................................................................................................6
1.3.2. ‘‘Output’’ Menüsü .............................................................................................8
1.3.3. ‘‘View’’ Menüsü..............................................................................................14
1.3.4. “Edit’’ Menüsü ................................................................................................19
1.3.5. ‘‘Library’’ Menüsü...........................................................................................23
1.3.6. ‘‘Tools’’ Menüsü .............................................................................................26
1.3.7. “System’’ Menüsü............................................................................................30
1.3.8. “Help” Menüsü ................................................................................................36
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................38
ÖĞRENME FAALİYETİ–2...............................................................................................39
2. TASARIM ORTAMI ...39
2.1. Program Tasarım Ekranı..........................................................................................39
2.1.1. Mode Selector Toolbar(Mod seçimi Araç Çubuğu)...........................................42
2.1.2. File Print (Dosya Yazdırma).............................................................................44
2.1.3. Display Commands (Görünüm Komutları) .......................................................44
2.1.4. Editing Commands (Düzenleme Komutları) .....................................................45
2.1.5. Layout Tools (Çizim Araçları ).........................................................................46
2.1.6. Orientation Toolbar (Yön Araç Çubuğu ) .........................................................47
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................48
ÖĞRENME FAALİYETİ–3...............................................................................................49
3. PROGRAM MODLARI.................................................................................................49
3.1. Dosya Kaydetme...49
3.1.1. Pad Ekleme...50
3.1.2. Çizgi Hat Ekleme.............................................................................................56
3.1.3. Çizim Alanı Yazı (Text ) İşlemleri ...................................................................66
3.1.4. Sembol Ekleme................................................................................................68
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................74
ÖĞRENME FAALİYETİ–4...............................................................................................75
4. BASKI DEVRE ŞEMASI ÇİZİMİ .................................................................................75
4.1. Baskı Devre Çiziminde Dikkat Edilecek Özellikler..................................................75
4.2. Uygulamalı Baskı Devre Çizimi ..............................................................................81
4.2.1. Bir PCB Şemanın Hazırlanması........................................................................81
4.2.2. Güç Kaynağı Şemasının PCB Devresini Çizilmesi............................................83
4.2.3. İstenilen Bir Alanın Blok Içerisine Alınması.....................................................83
4.2.4. Bloğun Kopyalanması ......................................................................................84
4.2.5. Bloğun Taşınması ............................................................................................84
4.2.6.Bloğun Silinmesi...............................................................................................84
İÇİNDEKİLER
4.2.7. Bloğun Döndürülmesi ......................................................................................85
4.2.8. Bloğun Yazdırılması(Print) ..............................................................................85
ÖLÇME DEĞERLENDİRME.......................................................................................87
ÖĞRENME FAALİYETİ–5...............................................................................................88
5. SEMBOLLER...88
5.1. Bir Sembolün Değiştirilmesi ...................................................................................88
5.1.1. Eleman Değeri veya Parça İsmini Değiştirme...................................................88
5.1.2. Bir Sembolün Değiştirilmesi ............................................................................89
5.1.3. Parça Çizgilerinin Değiştirilmesi ......................................................................90
5.1.4. Parça İsminin Değiştirilmesi.............................................................................90
5.1.5. Sembol Oluşturma............................................................................................91
ÖLÇME DEĞERLENDİRME.......................................................................................95
ÖĞRENME FAALİYETİ–6...............................................................................................96
6. OTOMATİK BASKI DEVRE ÇİZİMİ...........................................................................96
6.1. Açık Şemadan Baskı Devreye Geçiş........................................................................96
6.1.1. Elemanların Otomatik Yerleştirilmesi...............................................................98
6.1.2. Baskı Devrenin Otomatik Çizimi......................................................................99
6.1.3. İnce Çizilen Yolların (Track) Kalınlaştırılması ...............................................101
6.1.4. PCB Baskı Devre Kartına İsim Yazılması.......................................................102
6.1.5. Baskı Devrenin Çıktısının Alınması ...............................................................102
UYGULAMA FAALİYETİ.........................................................................................104
ÖLÇME DEĞERLENDİRME.....................................................................................109
MODÜL DEĞERLENDİRME.........................................................................................110
CEVAP ANAHTARLARI ...............................................................................................112
KAYNAKÇA...114
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool