Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow DOSYALAR arrow Aydınlatma Projeleri Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü
Aydınlatma Projeleri Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Print E-mail
MODÜLÜN TANIMI Elektrik aydınlatma proje çizimi konularını içeren öğrenme
materyalidir.

http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/ayd%FDnlatma%20projeleri.zip


Aydınlatma projelerini çizmek.
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Bu modül ile uygun sınıf ortamı ve aydınlatma projesi
çizimi araç gereçleri sağlandığında aydınlatma projelerini
okuyabilecek, standartları kavrayabilecek, bir mekanın
aydınlatma projesi için aydınlatma hesabı yapabilecek ve
standartlara uygun aydınlatma projeleri çizimi yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Aydınlatma hesabını yapabileceksiniz.
2. Aydınlatma, priz ve zayıf akım tesisat projesini
çizebileceksiniz.
3. Kolon şemasını çizebilecek ve gerilim düşümü ve
maliyet hesabını yapabileceksiniz.
4. Aydınlatma tabloları çizimini yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Resimhaneler, internet.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme soruları ile
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap)
uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek değerlendirecektir.


i
AÇIKLAMALAR... iii
GİRİŞ ...1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .................................................................................................3
1. AYDINLATMA HESABI................................................................................................3
1.1. Aydınlatma Tanımı ...................................................................................................3
1.1.1. Aydınlatmanın Türleri........................................................................................3
1.1.2. Işık ve Işık Kaynakları .......................................................................................4
1.2. İyi Bir Aydınlatmanın Sağlayacağı Faydalar..............................................................5
1.3. Işık Akısı Tanımı ...5
1.4. Aydınlık Şiddeti Tanımı ............................................................................................5
1.5. Aydınlatma Hesabı...5
1.5.1. Önemli Maddelerin Yansıtma Katsayıları ...........................................................6
1.5.2. En az Aydınlatma Şiddeti Tablosu......................................................................6
1.5.3. Oda Aydınlatma Verimi Tablosu........................................................................7
1.5.4. Kirlenme (Bakım) Faktörü Tablosu....................................................................7
1.5.5. Çeşitli Lambaların Güç ve Işık Akıları Tablosu ..................................................8
1.5.6. Aydınlatma Hesabı Formülleri ...........................................................................8
1.6. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği .............................................................................10
1.7. Aydınlatma Hesabı Yapan Bilgisayar Programının İncelenmesi...............................11
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................12
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................13
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ...............................................................................................14
2. PROJE ÇİZME...14
2.1. Aydınlatma, Priz, Zayıf Akım Sembolleri Çizimi ....................................................14
2.2. Çizilmiş Bir Projenin İncelenmesi ...........................................................................15
2.2.1. Bodrum Kat Planı.............................................................................................15
2.2.2. Zemin Kat Planı ...............................................................................................15
2.2.3. Normal Kat Planı .............................................................................................16
2.3. Mimarı Plan Özellikleri ve Proje Ölçekleri ..............................................................16
2.4. Proje Kapağı Çizimi ................................................................................................17
2.5. Vaziyet Planı Özellikleri ve Çizimi .........................................................................18
2.6. Proje Çiziminde Uyulacak Kurallar .........................................................................19
2.7. Elektrik projeleri uygulama standartları...................................................................19
2.8. Mimari Plan Üzerinde .............................................................................................20
2.8.1. Anahtar, Priz, Armatürlerin, Tablonun Uygun Yere Çizimi ..............................20
2.8.2. Kolon Hattının Çizimi ......................................................................................21
2.8.3. Priz Linyelerinin Çizimi ...................................................................................23
2.8.4. Aydınlatma Linyelerinin Çizimi .......................................................................24
2.8.5. Priz ve Aydınlatma Sortilerinin Çizimi .............................................................25
2.8.6. Zayıf Akım Hatlarının Çizimi...........................................................................25
2.8.7. Projedeki Gerekli Yazıların Yazılması..............................................................25
2.9. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği .............................................................................25
2.10. Bayındırlık Bakanlığı Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi ..........................26
2.11. Fen Adamları Yönetmeliği ....................................................................................26
2.11.1. Fen Adamlarının Gruplandırılması .................................................................26
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................27
İÇİNDEKİLER
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................28
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ...............................................................................................29
3. KOLON ŞEMASI ...29
3.1. Kolon Şeması...29
3.1.1. Tanımı ...29
3.1.2. Kolon Şeması Çizimi .......................................................................................29
3.2. Tablo Yükleme ve Faz Dağıtım Cetvelini Hazırlamak .............................................33
3.3. Gerilim Düşümü ve Akım Kontrolü.........................................................................34
3.3.1. Gerilim Düşümü Yapılacak Hat Seçimi ............................................................34
3.3.2. Gerilim Düşümünde Kullanılan Formüller........................................................34
3.3.3. Gerilim Düşümü Sınırları .................................................................................35
3.3.4. Kabloların Taşıyacağı Akım Kapasite Tabloları................................................35
3.3.5. Akım Kontrolü Hesabı .....................................................................................36
3.3.6. Seçilen Kablonun Uygunluğunun Kontrolü ......................................................37
3.4. Maliyet Hesabı (Keşif Özeti Yapma).......................................................................37
3.5. Formları ve Şartnameleri Hazırlama ........................................................................38
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................39
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................40
ÖĞRENME FAALİYETİ-4 ...............................................................................................41
4. AYDINLATMA TABLOLARI......................................................................................41
4.1. Aydınlatma Tabloları ..............................................................................................41
4.1.1. Tanımı ...41
4.1.2. Çizilmiş Tabloların İncelenmesi .......................................................................41
4.1.3. Tablo Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar ......................................................41
4.1.4. Kat Tablosu Çizimi ..........................................................................................41
4.1.5. Sayaç Tablosu Çizimi.......................................................................................42
4.1.6. Tablolarla İlgili Yönetmelik ve Şartnameler .....................................................42
UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................43
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................44
MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................45
ÖNERİLEN KAYNAKLAR..............................................................................................53
KAYNAKÇA...54
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool