Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow AYDINLATMA PROJELERİ arrow Tablo Yükleme ve Faz Dağıtım Cetvelini Hazırlamak
Tablo Yükleme ve Faz Dağıtım Cetvelini Hazırlamak Print E-mail
Tablo Yükleme ve Faz Dağıtım Cetvelini Hazırlamak
Tablo yükleme ve faz dağıtım cetveli çizilen aydınlatma projesinin bir özetidir.
Tabloların yükleme cetvelleri, yüklerin özelliklerini, sorti cins ve sayılarını, linye güçlerini,
sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve gerekli diğer bilgileri kapsar.
Yükleme cetvelinde; hangi tabloya kaç linye bağlanmıştır? Hangi numaralı linye ışık
linyesidir? Hangi numaralı linye priz linyesidir? Hangi linyede kaç adet sorti bulunur? Hangi
linyede kaç watt güç dağıtılmıştır gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Elektrik dağıtım
sistemlerinde fazlar arası yük dengeli dağıtılmaz ise dağıtım hatlarında ve trafolarda sorunlar
yaşanır. Bu nedenle TEDAŞ fazlar arası yükü dengeli dağıtmanızı istemektedir. Bu durum
yerel trafolarımızın yüklenmesini ve yük dağılımını çok ilgilendirmektedir. Yükleme
cetvelinde bu faz dağılımını göstermek zorundasınız Doğru faz dağıtımı; mahallemizde,
yöremizde ve şehrimizdeki besleme trafolarının sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır. Yani,
fazlara eşit ya da yaklaşık oranlarda güç dağıtımı yapmalısınız.
Güç hesaplaması yaparken kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz
için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilecektir. Priz linyelerine en çok
yedi priz bağlanabilecek, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA.'yı geçmeyecektir.
Elektrik aydınlatma projeleri yapılırken, sistemin toplam gücünün belirlenmesi gerekir
ve bu güce Kurulu Güç denir. Fakat sisteme bağlı olan bütün tüketiciler aynı anda
çalışmazlar. Aynı anda çalışması muhtemel olan tüketicilerin sistemden çekeceği güce ise
Talep Gücü denir. Talep edilen gücün kurulu güce oranı ise eş zamanlılık (talep) faktörünü
verir. Yani eş zamanlılık faktörü gücün yüzde kaçının aynı anda sistemden çekilebileceğini
gösterir.

Eş zamanlılık (Talep) faktörü = Talep Gücü / Kurulu Güç
Elektrik aydınlatma projeleri eş zamanlılık faktörü göz önüne alınarak yapılır.
Hesaplar yapılırken, eş zamanlılık faktörü yardımıyla bulunan talep gücü dikkate alınır.
Böylece kullanılmayan enerji için masraf yapılmamış ve gereksiz büyüklükte malzeme
kullanılmamış olur. Eğer kurulu güç dikkate alınsaydı, kullanacağımız iletkenlerin çapları ve
malzemelerin kapasiteleri artacak, benzer şekilde transformatörün boyutu büyüyecek,
dolayısıyla maliyeti artacaktır.Tablo 3.1’de içi tam olarak doldurulmamış bir yükleme cetveli verilmiştir. 7 linyeli bu
KT1A tablosunda nelerin yazılacağı açıkça bellidir. Hangi linyede kaç priz, kaç ışık sortisi,
bu ışık ve priz linyelerine kullanılacak sigorta özellikleri, hangi faza bağlanacağı ve linye ile
beslenen alıcı özellikleri belirtilmelidir.
Örnek tablomuzda 4 ve 5. linyeleri okuyalım. 4 numaralı linyede 4 adet ışık sortisi
bulunuyor ve 10 amperlik anahtarlı otomatik sigorta kullanılmış, bu sortiler salon ve hol
aydınlatmasını sağlamakta ve S fazından besleniyor.
5 numaralı linyemizde de 1 adet priz linyesi, 16 amperlik anahtarlı otomatik sigorta ile
korunmuş ve çamaşır makinesi için kullanılıyor ve S fazından besleniyor diyebiliriz. Faz
güçleri toplanarak tablo gücü hanesine yazılacaktır.
 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool