Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow AYDINLATMA PROJELERİ arrow Park, Bahçe Aydınlatma Tesisatı Yapımı İşlem Sırası
Park, Bahçe Aydınlatma Tesisatı Yapımı İşlem Sırası Print E-mail

Park, Bahçe Aydınlatma Tesisatı Yapımı İşlem Sırası
Park, bahçe aydınlatma tesisatının yapımında demir ve plastik direkler için aynı işlem
sırası uygulanır.

Kanal Hazırlama
Ø Aydınlatılması yapılacak bahçenin belirtildiği biçimde kablo kanalı güzergahı
belirlenir.
Ø Besleme panosu ile direkler arası kanal güzargahı tespit edilir.
Ø Şartnamelere uygun derinlikte ve genişlikte kanal açılır.
Ø Kablo kanallarını zorunlu haller dışında makine ile açılır. Makine ile kazının
riskli olduğu durumlarda el ile kazı yapılır.
Ø Kanal açıldıktan sonra kanal içindeki taş, toprak parçası vb. yabancı maddeler
temizlenir.
Ø Yol geçişlerinde şartnamede belirtilen özellikte ve sayıda PVC boru kullanılır.
Eğer şartnamede isteniyorsa, boruları betonla kaplanabilir.
Ø Yapılan işlemler kontrol edilir.

 Aydınlatma Direği Dikme
Ø Önceden belirlenmiş direk yerlerine temel çukurları açılır.
Ø Açılan çukurun içine direğin dik durması için ankraj çubukları yerleştirilir.
Ø Temel betonu atılmadan önce ankraj çubukları terazi ile gönyeye getirilmelidir.
Ø Ankraj çubukları gönyesi bozulmadan temel betonu dökülür.
Ø Betonun üstüne direk tabyası koyulur.
Ø Aydınlatma direği direk tabyasının üzerine monte edilir.

 Kablo Çekme
Ø Kablolar çekilmeden önce güzargahları iyi ölçünüz. Kabloları ek yapmaktan ve
fazla kablo kullanmayınız.
Ø Serilecek kablonun projede belirtilen uygunlukta olup olmadığını kontrol
ediniz.
Ø Kanal tabanına şartnamelerde belirtilen kalınlıkta ve özellikte kum seriniz.
Ø Uzun mesafeli kablolarda, kabloların çekimi sırasında kabloya zarar
vermeyecek özellikte ve kuvvette kablo çekme klavuz teli kullanınız.
Ø Hemen sonlandırılmayacak veya ek yapılamayacak kabloların uçlarını su,
yağmur ve neme karşı zift ile bantlayarak koruyunuz.
Ø Kablolar çekilirken; kırılmamasına, burkulmamasına, zedelenmemesine ve aşırı
derecede gerilmemesine dikkat ediniz.
Ø Tuğlanın üzerini şartnameye uygun özellikte ve miktarda dolgu maddesi ile
doldurunuz.
Ø Yapılan işlemleri kontrol ediniz.

 

Aydınlatma Kontrol Elemanı
Ø Aydınlatma hattının kablolarını, besleme panosundaki sigortaya bağlantısını
yapınız.
Ø Dikilen aydınlatma direklerinin topraklamasını yapınız.
Ø Dikilen aydınlatma direklerini ve armatürlerini yönetmeliğe uygun olup
olmadıklarını kontrol ediniz.
Ø Kablo kanallarının düzgün kapatıldığından emin olunuz.
Ø Armatürlerin kablo bağlantılarının sağlamlığını kontrol ediniz.
Ø Yapmış olduğunuz sistemin çalışır durumda olduğunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki aydınlatma resminde, park ve bahçelerde büyük oranda gökyüzüne ışık
gönderen glop tipi armatür yerine uygun tasarımlı, direk veya yarı-direkt ışık dağılımlı
armatür kullanıldığı görülmektedir. Şekil 2.1 park, bahçe armatürleri tercihindeki yanlış ve
doğru gösterilmesi.

 Kablo Bağlantılarını Yapma
Ø Ek yapılacak kablolara (S) yapacak şekilde ek payı bırakınız. Rutubetli ve
yağışlı havalarda kablo eki yapmayınız.
Ø Ek yapılacak kabloların uçlarını şartnameye uygun şekilde temizleyiniz. Tozdan
ve nemden arındırınız.
Ø Ek yapılacak kabloya uygun ek malzemeyi kullanınız.
Ø Ek malzemesinin içinden çıkan ek yapma talimatına uyunuz.
Ø Ek yerlerinde olası bir arıza için rögar yap veya ek yerinin koordinatlarını
alınız.
Ø Yapılan işlemleri kontrol ediniz.

 

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine Uyulacak Konular..


Ø Projede işaret edilen yerlerde projede yazılı güç ve cinste piyasanın en iyi
malzemesinden mamul projektörler konacaktır.
Ø Projektörler en az 2.00 metre yükseklikte ve 2”lik demir boru mesnetler üzerine
tespit edilecektir. Projektörler istenen istikamette çevrilebilmeli ve tespit

 edilebilmelidir. Demir boru mesnetleri rögarlara icabında çıkarılabilecek şekilde
tespit edilecektir.
Ø Projektörler bahçe içlerinde herkesin giremeyeceği yerlere konulacaktır.
Gerektiğinde bunlar 15 cm kalınlığında beton plakalar üzerine dökme ayaklar
vasıtasıyla oturtulacaktır. Ayakların altında bulunan oyuklar, beton kaidedeki
mevcut paslanmaz madenden yapılmış çıkıntılara takılacaktır. Beton kaidelerin
üstü şap ile örtülecektir.
Ø Rögarlar betondan yapılacak ve kenarları köşebentlerle çevrilecektir. Rögarların
iç cidarları sıvanacak ve sızan suların birikmemesi için kaidesine boşaltma
büzleri konacaktır. Rögarların iç ölçüsü takriben 30x40 cm derinliği 70 cm
olacaktır. Rögar kapakları beton yapılacak ve etrafı köşebentlerle çevrilecektir.
Kapaklar etrafındaki zemine uygun bir şekilde kapanacak ve bir kaldırma
halkasına havi olacaktır. Demir kısım bir kat sülyen ve iki kat yağlıboya ile
boyanacaktır. Rögarlar dâhilinde her priz için bir sigorta bulunacak ve bu tesisat
antigron nevinden kablolarla tamamen etanş olarak yapılacaktır. Prizler kapaklı
ve güvenlik kontaklı cinsten olacaktır.
Ø Bahçe, demir boru direkler üzerinde harici tip armatür içerisinde bulunan
lambalarla aydınlatılacaktır. demir direkler ampul cinsleri ve armatürlerin
şekilleri projesinde belirtilen evsafta olacaktır. Demir direkler beton temeller
içine konacak, zeminden aşağıdaki kısımda kablo giriş menfezi ve üst kısmında
klemens ve sigorta yuvası bulunacak ve bu yuva anahtarlı bir kapak ile
kapanacaktır. Direk bir kat sülyen ve kontrollukça beğenilecek iki kat yağlıboya
ile boyanacaktır. Boya, kum, çimento bedeli seridöpri fiyatına dahil edilmiş
olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
Ø Donanma ve bahçe aydınlatmasının beslenişi, müstakil olarak yerleştirilen bir
trafo postasına ait tablodan yapılıyorsa, en kötü şartlı lambaya kadar olan
yerdeki gerilim düşümü %5'i, binalardan her hangi birine ait tablodan
yapılıyorsa %1.5'i geçmeyecektir.
Ø Dış aydınlatmada direkten direğe geçişte yeraltı kablo buatı kullanılmayacak,
direk gövdelerinde giriş çıkış şeklinde bağlantı yapılacaktır.

 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool