Skip to content
Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: KONULAR arrow KONULAR arrow AYDINLATMA PROJELERİ arrow Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Dş Aydınlatma Maddeleri
Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Dş Aydınlatma Maddeleri Print E-mail

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Ø Kuvvetli akım elektrik aygıtları, kullanılmaları ya da işletilmeleri sırasında
oluşacak ark ve kıvılcımlar, insanlar ve eşyalar için tehlikeli olmayacak biçimde
yapılmalı ya da düzenlenmelidir. Bu durum kullanılan her aygıt için

yürürlükteki TS'da (yok ise sırasıyla EN, HD, IEC, VDE'de) belirtilen tip
deneyleri ile doğrulanmış olmalıdır.
Ø Yangın tehlikesi bulunan yerlerdeki sigortalı ayırıcılarda oluşabilecek arkların
yaratacağı yangın tehlikesini en aza indirmek üzere, bu tip ayırıcıların
bulunduğu direklerin altına 10 cm. kalınlığında ve 3 metre yarı çapında bir
bölgeye mıcır dökülecek veya grobeton atılacaktır.
Ø Kuvvetli akım elektrik aygıtlarının gerilim altındaki bölümlerine rastgele
dokunmayı önlemek için yapılan kutular, bir arıza anında oluşabilecek iç ve
dışarıdan gelebilecek mekanik zorlamalara karşı dayanıklı ve aygıtta ark oluşsa
bile tehlikesiz bir manevra yapılabilecek biçimde olmalıdır.
Ø Bu koruyucu kutular aygıtın bulunduğu yerin koşullarına uygun koruma
derecesine sahip olmalıdır. Koruma derecelerinin tanımı, ilgili standartlarda
belirtildiği gibidir (Not: Burada kutu kelimesi mahfaza anlamında
kullanılmaktadır.)
Ø Kuvvetli akım elektrik aygıtlarının gerilim altındaki bölümleri işletme gerilimi
ve yerel koşullar göz önüne alınarak toprağa karşı ve kendi aralarında güvenli
ye sürekli bir biçimde yalıtılmalıdır.
Ø Temellerin boyutlandınlması: Direkler, devrilmeye karşı güvenlik bakımından
49’uncu maddede belirtilen yüklenme varsayımlarındaki koşulların en ağırına
göre hesaplanacaktır. Temel hesaplarında mutlaka direk tasarımına esas olan
emniyet değerlerinin üzerinde bir emniyet sağlanacaktır. Direk temellerinin
hesaplanmasında çeşitli topraklar için tablo'daki değerler kullanılacaktır.
Ø Direklerin temel içinde kalan bölümünün korunması: Demir direklerde toprak
içinde kalan metal bölümlerin korozyon ve çürümeye karşı korunması için
gerekli önlemler alınacaktır. Beton temelli demir direklerde beton içinde kalan
parçaların korunması için önlem gerekmez.
Ø Ağaç direklerin toprak içinde kalacak bölümü en az aşağıdaki uzunluklarda
olacaktır. Zeminden başlayarak yüksekliği 8 m'ye kadar olan direklerde 130 cm,
8 m'yi geçen her bir metre için bu uzunluğa 10 cm eklenecektir. Ağaç direkler
yerel koşullarda dikkate alınarak çepeçevre taşlarla tutturulmalıdır.

Ağaç direklerin temel içinde kalan bölümü ile toprak üstündeki yaklaşık 30 cm'ye
kadar olan bölümünün, toprak içerisindeki suların etkisi ile çürümesini önlemek için
gerekli önlemler alınacaktır. Bu önlemler direğin yukarıda anılan bölümlerinde en az
direğin üst bölümünün dayanıklılığını sağlayacak nitelikte olacaktır. Ağaç direkler
doğrudan doğruya beton içine gömülemez.
Ø Bu yönetmeliğin kapsamına giren tesislerde Türk Standartları’na uygun kablolar
kullanılacaktır. Bunlar bulunmadığında belirtilen standartlara uygun kablolar
kullanılacaktır.
Ø Kabloların korunması: Kablolar asm gerilimlere karşı uçlarına konacak
parafudrlarla korunabilir.
Ø Kabloların topraklanması: Kabloların topraklanması için Elektrik Tesisleri’nde
Topraklamalar Yönetmeliği'ndeki hükümler uygulanır.
Ø Kablo yerlerinin işaretlenmesi: Kablo tesisleri bulunan kuruluşlar, bunların
yerlerini tam olarak işaretleyerek bu kabloların geçiş güzergâhlarını gösteren
planlan, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde ilgili belediyelere, diğer
yerlerde de ilgili mülki idare amirliklerine vermelidir.Yeraltı kablo güzergâhları
kaplamasız yerlerde işaretli beton kazıklarla, kaplamalı yerlerde oyulmuş
işaretlerle belirtilmelidir. Şöyle ki güzergâhı görünmeyen kablolar (mesela
hendek içindekiler), kablo güzergahı ve niteliği anlaşılacak şekilde
işaretlenmelidir.
Ø Bu çerçevede düz güzergâh maksimum 100 m'de bir, ek ve branşman yerleri
dönüş noktalan vb. yanılgıyı önleyecek şekilde işaretlenmelidir. Bu işaretler
yerine göre beton kazık, pirinç veya döküm levha ya da kaldırım kaplamasında
oyulmak suretiyle yapılmalıdır.
Ø Kablo renk kodlan TS 6429 standartına uygun olacaktır.

 
< Prev   Next >
 

Free Page Rank Tool